10 råd når du starter nyt lederjob

Høje forventninger, forvirring, skepsis og en følelse af konstant modvind og kaos. Sådan føles de første måneder for mange nytiltrådte ledere. Konfliktekspert giver her ti råd om, hvad du skal være særligt opmærksom på, når du starter i et nyt lederjob.

Skribentinfo

Når du starter i et lederjob, kan der opstå samarbejdsproblemer mellem dig og dine nye medarbejdere, uden at du nødvendigvis har gjort noget galt. Du er ikke som den forrige leder, som medarbejderne måske var meget glade for, og du stiller sandsynligvis nye krav til dem.

Du kan hjælpe dig selv og dine nye medarbejdere godt på vej ved at følge disse ti råd.

1. Lær dine medarbejdere at kende

Mange nytiltrådte ledere har travlt med at lave analyser og få skabt resultater i stedet for at lære deres nye medarbejdere at kende.

Start med at lære dine medarbejderes navne at kende. Sæt gerne tid af til at holde møder med hver enkelt medarbejder for at lære dem at kende. Det er en god måde at indsamle information om medarbejderne og arbejdspladsen. Indtil du har et godt indblik i arbejdspladsen og medarbejderne, skal du holde igen med at sætte for mange og store ændringer igang.

2. Vis omsorg og interesse for dine medarbejderes 

Sig godmorgen. Dette er ikke bare banalt, men fuldstændig basalt. Alle arbejder bedre og er mere motiverede, når de kan mærke en naturlig interesse for deres person. Vis interesse både for medarbejdernes arbejde og i tilpas dosis for deres øvrige liv.

3. Hold din dør åben

Hold bogstaveligt talt din dør åben, så medarbejderne føler, at de kan komme til dig. Luk den kun, når du har fortrolige samtaler eller skal være helt uforstyrret.

4. Vær loyal både opadtil og nedadtil

En leder skal leve op til den målsætning, der er sat af den øverste ledelse. Vær lydhør, og undersøg fornuften bag en eventuel kritik fra medarbejdersiden uden hverken at give ret eller afvise. Der kan være flere veje til at nå frem til et mål, men målet kan du ikke gå på kompromis med.

5. Pak dine sym- og antipatier sammen

Måske kommer du fra samme organisation og har erfaring med nogle af de personer, du nu skal være leder for. Men du skal gøre alt for ikke at være forudindtaget. En god leder skal behandle alle sine medarbejdere ordentligt. Og du skal give hver enkelt en chance for at få en god relation til dig. Måske agerer medarbejderne anderledes nu, hvor du er deres leder, end da du var samarbejdspartner. Der kan være faktorer, du ikke har kendt til.

6. Skeln mellem ligestilling og ligeværdighed

Du får en magt, en ledelsesret, og dermed er du ikke ligestillet med dine medarbejdere. Gør dig selv klart, hvordan du vil forvalte den ret på en menneskelig og ligeværdig måde over for dem, du nu skal være leder for.

Hvis du skal være leder for tidligere kolleger, så gør det også helt klart for dem, at der opstår en ny asymmetri, og at du rent faktisk nu har en ledelsesret, som du kan og skal gøre brug af.

Læs mere om, hvordan du går fra kollega til leder her

7. Skeln mellem sag og person

Nogle gange skal du kunne stå fast på et sagsforhold, som kan være til ulempe for din medarbejder. Vær fast om sagen, men vis forståelse og anerkend oprigtigt medarbejderens reaktion. Vær undersøgende over for muligheder, der kan gøre det lettere for en medarbejder at affinde sig med en ny situation.

8. Vær fagligt velfunderet

Hvis du har en anden faglig baggrund, så brug din første tid på at få gjort klart, hvilke forventninger medarbejderne har til faglig sparring, og gør det tydeligt, hvad du kan leve op til, og hvor de ellers kan hente faglig sparring.

9. Tag snakken – også når den er svær

Du skal handle på det, hvis en medarbejder konstant modarbejder dig, er tydeligt demotiveret eller ikke performer. Men du skal altid tage samtalen i enerum. Husk, at du er ny leder, så spørg ind og lyt. Spørg respektfuldt ind til medarbejderen, og hjælp medarbejderen med at sætte mål, hvis det er nødvendigt.

Når du indkalder til en alvorlig samtale, skal du gøre helt klart i indkaldelsen, hvad samtalen skal handle om. Indkald helt formelt med brev, fx vedhæftet en mail. Indkald aldrig til professionelle samtaler per sms. Undgå i det hele taget brug af sms i faglige sammenhænge.

10. Vær deres tillid værdig

Tillid er grundlæggende for gode relationer og et godt samarbejde. Tillid kommer ikke af sig selv, men af helt konkrete, daglige handlinger. Hvis eller når du oplever en spirende mistillid, så tag fat i den med det samme, få den af- eller bekræftet, og find frem til, hvad der konkret ligger bag. Du gør kun samtalen sværere ved at udskyde den.

7 råd: Sådan kan du hjælpe den nye leder 

  1. Introducér den nye leder ordentligt til jobbets indhold og rutiner. Skab personlig kontakt mellem lederen og de nøglepersoner, der kan støtte med viden om administration, drift og kutymer. 

  2. Tilbyd personlig støtte til at holde fokus på ledelsesudfordringerne – fx i form af en dedikeret mentor. Det skal være en opsøgende og vedholdende sparrings- og dialogpartner – ikke bare en, der er passivt til rådighed. 


  3. Vis tillid, og bak den nye leder op – og sørg for, at opbakningen også er synlig for omverdenen og medarbejderne. De må gerne kunne se, at der er positive forventninger til den nye leder. Denne støtte er særlig vigtig, når man endnu ikke har en veletableret autoritet og en ledelsesmæssig platform. 

  4. Knyt den nye leder til ledernetværk – enten på tværs af organisationen eller med ledere fra andre organisationer. 

  5. Vær med til at opbygge et tillidsfuldt ledelesrum, hvor den nye leder føler sig tryg ved at lede. Signalér tydeligt, at ledere i kommunen ikke efterlader hinanden med problemer. At man har ret og pligt til gensidigt at opsøge sparring med hinanden om stort og småt. 

  6. Sørg for en systematisk introduktion til og oplæring i de administrative rutiner. 

  7. Overvej at lette lederens administrative byrder. Det kan fx ske ved at bruge souschefen eller en anden medarbejder til at løse en del af de administrative opgaver.

Kilde: Let vejen for de nye ledere

Læs også

Når du selv er den største forandring

Sådan håndterer du en passiv aggressiv medarbejder

7 råd om konflikthåndtering til unge ledere

Skribentinfo

Kommentarer