10 trin: Sådan får du ærlig feedback

Når du først har indtaget lederstolen, er den feedback, du får, både vag og sjælden. Og dermed ubrugelig. Men du spiller selv en afgørende rolle for etableringen af et godt feedback-klima. Læs her, om de ti trin til god feedback.

Skribentinfo

Dårlig feedback er nyttesløs, positiv feedback nedtones ofte og negativ feedback, der leveres uden omtanke, kan være direkte skadelig. Men uden god feedback får du svært ved at udvikle og forbedre dig. Du kan selv gøre meget for at få god og konstruktiv kritik. Det kræver bl.a., at I har et trygt miljø, da det at give feedback kan være risky business. For hvad nu, hvis modtageren bliver såret eller vred? Og er der én, man ikke vil gøre vred, så er det ens leder. Der hviler derfor et stort ansvar på dine skuldre i forhold til at etablere et miljø, hvor dine medarbejdere føler sig trygge ved at give dig feedback. Også den feedback, der kan være svær at høre.

Læs også5 ting gode ledere ikke gør

Journalist Julia Porter giver dig på hbr.org ti trin, du kan bruge i jagten på den gode feedback:

1. Etablér et trygt miljø

At give feedback kan være risikabelt og grænseoverskridende. Hvis du ønsker, at dine medarbejdere og kollegaer tør italesætte dine svage sider med dig, skal de vide, at deres ærlighed ikke får negative konsekvenser. Det kan du gøre ved at være nysgerrig og på den måde vise din sårbarhed. Når du fx stiller åbne spørgsmål, viser du, at du faktisk ikke kender svarene på dit spørgsmål. Du skal vise, at du ved, at du kan lære mere.

Når du lytter til dine medarbejderes forskellige og måske endda kritiske svar – også selvom du er uenig – så belønner du deres ærlighed og åbenhed.

Læs ogsåGod feedback: Ingen skal tabe ansigt

2. Efterspørg situationsbestemt feedback

Hvis du blot spørger: ”Hvilken feedback har I?”, vil de sjældent belønne dig med et brugbart svar. Du skal i stedet efterspørge konkret og situationsbestemt respons. Fx:

  • ”Hvad hørte I, da jeg beskrev min strategi?”
  • ”Kommer jeg ofte til at afbryde til møder?”
  • ”Hvordan føltes det, da jeg sendte den mail?”.

På den måde bliver feedbacken både nemmere at give og meget mere konkret.

3. Efterspørg både positiv og negativ feedback

Mange begår den fejl kun at efterspørge negativ feedback. Men positiv feedback er også meget værdifuldt. Det giver dig et tydeligt praj om, hvad du ikke behøver at arbejde mere med og er samtidig med til at øge din motivation for at arbejde med de områder, hvor det går mindre godt.

Læs ogsåFeedback: Når tillid og regler ikke er nok

4. Giv feedbacken din fulde opmærksomhed

Eliminér alle forstyrrelser, sluk telefonen og computeren og ret din fulde opmærksomhed mod den person, der giver dig feedback. Lyt opmærksomt til, hvad hun siger og modstå trangen til straks at dømme, hvorvidt hun har ret eller ej. 

Læs også: Lyt for at forstå - ikke for at svare 

5. Gå ikke i forsvar

Hvis du er uenig med noget af den feedback, du får, så notér din reaktion, men hold dine modargumenter for dig selv. Hvis du går i forsvar, fremstår du ikke åben og modtagelig for kritikken, og sandsynligheden for, at den person, du modtager kritikken fra, har lyst til at give dig feedback en anden gang, daler voldsomt. 

6. Behersk dine reaktioner

Følelser som glæde, vrede, forvirring eller frustration er naturlige følelser i forbindelse med ærlig feedback. Anerkend at de reaktioner handler om dig og ikke om den, der giver dig feedback. Hvis du har efterspurgt feedback, og der er en, der er modig nok til at dele det med dig, er det dit ansvar at kunne kontrollere men også udforske dine reaktioner. I stedet for at finde fejl ved budskabet og budbringeren, så vær nysgerrig. Spørg dig selv: ”Hvor kommer denne vrede fra?” eller ”Er der noget sandhed i budskabet, også selvom jeg har svært ved at anerkende det?”.

Læs ogsåEn god leder stiller gode spørgsmål

7. Vis din taknemmelighed

Når du har modtaget feedbacken, skal du takke på en måde, så det er tydeligt, at du oprigtigt sætter pris på feedbacken. Hvis du har hørt noget, der er brugbart, så har den person, der har givet dig feedback, formentlig brugt en pæn mængde tid og overvejelser på sin forberedelse. Vedkommende tog en risiko ved at dele det med dig, så lad ham vide, at du sætter pris på hans eller hendes mod.

8. Reflektér og evaluér

Nu skal du afsætte tid til at reflektere. Hvad er det egentlig, at du har hørt? Ved at tænke betydningen af den feedback, du har fået, igennem, kan du lære meget af det og overveje, hvilke dele du vil arbejde videre med, hvilke dele du vil lægge til side, og hvilke dele der kræver eftertanke.

9. Lav en plan

Så er det tid til at udarbejde en plan og søsætte den. Vælg et eller to områder, du gerne vil forbedre og vær meget klar på, hvad du mener med at forbedre. Skal du fx være bedre til at lytte til møder? Eller skal du vise mere anerkendelse?

Overvej også, hvilke skridt der er nødvendige for, at du kan lære og udvikle dig.

Læs ogsåAt give og modtage konstruktiv feedback

10. Oprethold fremdriften og del dine resultater

Nu starter selve arbejdet. Og det er ikke ændret over natten. Du bliver nødt til at gentage ny adfærd i mindst to måneder, før du kan tale om nye vaner. Undervejs skal du fortælle dine feedback-leverandører om dine planer og dit arbejde. Det, at du arbejder med dig selv er et tydeligt signal til dem om, at du tager dit arbejde med dig selv seriøst, og at du anerkender og sætter pris på deres perspektiver.

Dygtige ledere er dygtige til at lære. Deres uendelige jagt på information, der hjælper dem med at udvikle sig, er et kendetegn ved dem. Det er ikke nødvendigvis nemt, hverken at få eller at lære fra feedback, men det er nødvendigt, hvis du vil blive bedre.

Læs også: Forstå og overvind din egen modstand mod forandring

Artiklen er frit oversat og redigeret fra hbr.org: How Leaders Can Get Honest, Productive Feedback

Skribentinfo

Kommentarer