5. Jeg kommunikerer klart om politiske og administrative beslutninger

Sådan kommunikerer du klart.

Skribentinfo

Det betyder, at jeg som leder fx:

  • Formidler, konkretiserer og begrunder de centralt fastsatte mål overfor mine medarbejdere

  • Sikrer en kommunikerende kultur i organisationen – også når der sker fejl

  • Er i løbende dialog med ledelsen og synliggør utilsigtede konsekvenser af politiske og administrative
    beslutninger

  • Sikrer, at medarbejderne er i dialog med brugerne om forventninger og muligheder

  • Orienterer beslutningstagerne om væsentlige ændringer i brugernes forventninger og behov.

Skribentinfo

Kommentarer