5 ting danske kvinder gør – men som skader deres karriere

Vil du gerne forløse dit professionelle potentiale og måske nå helt til tops i den offentlige sektor eller erhvervslivet? Læs her om fem ting du skal undlade at gøre.

Skribentinfo

I Danmark er der strukturer, der gør det sværere for kvinder end mænd at få succes i arbejdslivet. Det er indiskutabelt, men det betyder ikke, at du som kvinde ikke kan gøre noget selv.

Her er der fem bud på ting, kvinder bør undlade at gøre, hvis de vil øge sandsynligheden for at nå toppen – eller så langt, de nu en gang har lyst til at nå.

1. Lad være med at påtage dig opgaver der ikke er karrierefremmende

Mænd er bedre til at snige sig uden om de opgaver, der er tidskrævende og helt nødvendige for, at arbejdspladsen fungerer, men som ikke er karrierefremmende. Hvem køber en jubilæumsgave til Jørgen? Hvem arrangerer næste medarbejderseminar? Hvem udformer og opdaterer onbording-planen for de nye kolleger i afdelingen? Hvem stiller op og agerer underviser, når kollegerne farer vild i det nye IT-system? Det er i 9 ud af 10 tilfælde kvinderne.

Selvom det er afgørende, at opgaverne bliver løst, er de ikke karrierefremmende. Tværtimod skader de kvinders karriere og er en af årsagerne til, at så få kvinder forfremmes. Årsagen er den simple grund, at de ikke står i jobbeskrivelsen, og at du ikke bliver målt på, om du udfører dem til perfektion. Det er en af grundpointerne i bogen ”The No Club” som Lene Flensborg har skrevet en artikel om her på lederweb.

2. Lad være med at sige nej til en stilling du er blevet tilbudt på grund af dit køn   

Kvinder bør ikke takke nej til en stilling, fordi de føler, at de har fået jobbet på grund af deres køn.

Mænd får nemlig hele tiden jobbet, fordi de er mænd. Hvordan det, tænker du måske?

Som udgangspunkt er mænd og kvinder lige dygtige. Og grunden til, at der næsten kun er mænd i topstillingerne, er fordi ubevidst bias spiller en stor rolle i ansættelser og forfremmelser. Mænd forfremmer ubevidst mænd, der ligner dem selv. Ikke fordi mændene er mere talentfulde eller ambitiøse end kvinderne.

En af de mere omfattende undersøgelser, der understreger, at der er større uforløst potentiale hos kvinder, blev gennemført af Den Internationale Valutafond, der analyserede data fra 2 millioner selskaber i 34 europæiske lande og påviste en statistisk signifikant sammenhæng mellem, at man erstatter én mand med én kvinde i den øverste ledelse eller i bestyrelsen, og en stigning i rentabilitet på 3-8 pct.

Så sig aldrig nej til en stilling, du bliver tilbudt, fordi du er kvinde.

3. Lad være med at sige ja til at blive medlem af et kvindenetværk

Du inviteres med i et internt kvindenetværk og får at vide, at I sammen skal skabe kønsbalance i alle ledelseslagene i organisationen. I mødes cirka fire gange om året, som regel efter arbejdstid. Arbejdspladsen står for en let forplejning og drikkevarer.

Sig nej! Kvindenetværk kan ikke skabe kønsbalance i toppen. Problemet med, at der er alt for få kvinder i de øverste ledelseslag på stort set alle arbejdspladser i Danmark, er skabt af dem, der sidder i de øverste ledelseslag. Det er dem, der har magten til at udvælge, hvem der skal forfremmes næste gang. Og det er kun dem, der har muligheden for at vælge nogen, der ikke ligner dem selv. Kvinder kan meget, men de kan ikke fikse problemet ved at mødes fire gange om året.

4. Lad være med at blive i organisationer med uigennemskuelige forfremmelsesprocesser   

I mange organisationer er forfremmelsesprocesserne ikke gennemsigtige, og det leder oftest til, at mænd ubevidst favoriseres. ’Old boys networks’ lever i bedste velgående på mange arbejdspladser, og det er her forfremmelserne aftales. Det kan være, når de mandlige ledere spiller golf, padel eller dyrker landevejscykling sammen.

I dag forlader kvindelige ledere deres job med den højeste hastighed, vi har set. De siger deres job op langt hyppigere end mænd på samme niveau. For hver kvindelig leder, der bliver forfremmet, siger to andre kvindelige ledere op. Læs rapporten fra McKinsey her.

Årsagerne er flere:

  • Kvindelige ledere oplever i højere grad end deres mandlige kollegaer modstand og tvivl om, hvorvidt de har de rette kvalifikationer.
  • De mærker konsekvenserne af at have udført ikke-karrierefremmende opgaver.
  • De forlader i stadig højere grad organisationer, som ikke har en inkluderende kultur og søger mod dem, der går op i psykologisk tryghed, fleksibilitet, og som har forpligtet sig til at øge graden af diversitet, lige muligheder for alle og inklusion.

Hvis forfremmelserne foregår på den gode gamle måde i lukkede klubber, og hvis processerne ikke er 100 pct. transparente, skal du også finde en organisation, hvor de er det.

5. Lad være med at tro at du er færdig ved fyrre   

Mange kvinder er forbi småbørnsfasen, når de træder ind i 40’erne. Og små børn er dejlige, men de er ikke karrierefremmende. Så når børnene er blevet mere selvkørende, er du er klar til at tage hul på den virkelig skarpe del af din karriere.

Hvis du boede i USA, eller sidder med lysten til at gå ind på det amerikanske jobmarked, ville du nu tilhøre en af de mest attraktive og efterspurgte medarbejdergrupper.

I USA er kvindelige empty nesters (når ungerne er fløjet fra reden) i 50’erne og 60’erne nogle af de mest attraktive medarbejdere for arbejdsgiverne at få fat i – især til lederstillinger.

Skribentinfo

Kommentarer