7 stærkt undervurderede egenskaber hos gode ledere

Ydmyg, gavmild og åben. Der er nogle egenskaber ved ledere, som får alt for lidt opmærksomhed i ledelseslitteraturen, selvom de er afgørende for, om du lykkes som leder i praksis. Læs om de syv undervurderede egenskaber her.

Skribentinfo

1. Lytte

At kunne lytte er en undervurderet egenskab hos dygtige ledere. En leder skal ikke have alle svarene og i detaljer fortælle medarbejderne, hvad og hvordan de skal løse opgaverne. Dygtige ledere stiller derimod de gode spørgsmål og har tillid til, at medarbejderne kan løse opgaverne.

7 råd om at lytte bedre

Mange ledere taler mere, end de lytter. Det er slet ikke så nemt at lytte aktivt, som det lyder. Her er syv råd:

 1. Ti stille. Koncentrér dig om det, den anden siger.
 2. Undgå at tænke på dine egne svar – lyt kun.
 3. Vær neutral. Skær ikke ansigt, og vis ikke mishag.
 4. Anerkend den andens synspunkter og følelser. Det er ikke det samme som at give hende ret.
 5. Vær tålmodig. Acceptér at du ikke skal sige noget her og nu, også selvom den anden måske siger noget, som provokerer dig.
 6. Stil uddybende spørgsmål, så du er helt sikker på, at du får det hele med. Det er også en god idé at opsummere det, den anden siger.
 7. Når den anden er færdig med at tale, er det din tur. Lad et lille øjeblik gå. Bed evt. om betænkningstid så du er helt sikker på, at du giver et gennemtænkt svar.

Kilde: Lyt for at forstå – ikke for at svare


2. Ydmyg

Gode ledere er ydmyge. Ydmyghed er en erkendelse af andres værd. Lederen ved, hvad hun ved, og hvad hun ikke ved, og hun er åben for at lære nyt af andre. Ydmyghed skaber respekt og følgeskab.

Sådan kan du være mere ydmyg:

 • Lyt mere, tal mindre
 • Vis din anerkendelse af andre
 • Indrøm når du begår fejl
 • Vis tillid
 • Byd kritik velkommen


3. Åbne for nye input

Gode ledere søger inspiration indenfor områder, der ligger langt fra det, de beskæftiger sig med til dagligt. De udforsker konstant det ukendte. Det giver dem inspiration og nye ideer og gør dem åbne for nye perspektiver.

4. Har det godt med at være alene

Som leder skal man kunne trække sig og tænke problemer igennem og træffe beslutninger alene. Det er en egenskab, der ikke får nok opmærksomhed i ledelseslitteraturen. Ofte beskrives ledere som ekstroverte, men nogle af de bedste ledere – både i dag og gennem historien – er dem, som hviler i deres eget selskab.

"If you want others to follow, learn to be alone with your thoughts" 

Den amerikanske forfatter William Deresiewicz har skrevet et essay om, hvorfor ledere skal kunne være alene med deres tanker. Læs det her 


5. Gavmilde

Gode ledere er gavmilde, og de giver af deres tid, deres talent og deres ressourcer. Psykologen Adam Grant har arbejdet med ideen om det ”givende” menneske, som udvider sine muligheder med det, vedkommende giver. Gavmilde ledere finder hele tiden måder at hjælpe – og give til - dem omkring dem. Uden en forventning om at få noget igen.

Gavmilde ledere øger sammenhængskraft i organisationer
Sammenhængskraften (i organisationen) skabes og forstærkes, når lederne er generøse og gavmilde over for hinanden. Når de investerer sig selv og tilbyder hinanden noget, der rækker ud over de formelle forskrifter, de velkendte processer og de beskrevne procedurer. Kort sagt: Giver noget ud over det sædvanlige. Og vel at mærke gør det uden at forvente at få noget igen.” Fra publikationen: Sammenhængskraft i virkeligheden. 


6. De begår fejl

At begå fejl er en vigtig kilde til læring. Derfor er gode ledere også dem, som har prøvet at begå fejl og lært af deres fejl og bruger den viden og erfaring til at lede endnu bedre.

Se video med hospitalsdirektør Per Christiansen, hvor han fortæller om sine største fejl som leder: 

7. Fokuserer på missionen

Ledere, der er så fokuserede på den mission, organisationen er på, glemmer alt om titler og hierarkier. Deres entusiasme smitter af på medarbejdernes motivation.

Artiklen er frit oversat og redigeret fra inc.com

Læs også: 8 tåkrummende tegn på dårlig ledelse

Skribentinfo

Kommentarer