Sammenhængskraft - i virkeligheden

Sammenhængskraft er kendt som et luftigt begreb - et modeord. Projektet viser, hvordan begrebet på trods heraf, har stor effekt i organisationer, og hvordan du som leder konkret kan arbejde med det. 27 ledere fortæller her om deres oplevelse af sammenhængskraft i hverdagen. I virkeligheden.

Internal error

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


I den offentlige debat er sammenhængskraft blevet et ud af mange buzzwords. Få ord har været brugt flittigere af politikere og opinionsledere til at beskrive den ønskede tilstand for velfærdssamfundet, den offentlige sektor og meget andet.

Men sammenhængskraft har vist sig at være andet og meget mere end blot et modelune – fx. et
stærkt middel til skabe dedikerede, dynamiske og fleksible offentlige organisationer.

Publikationen viser, hvordan sammenhængskraft mellem ledere og ledelsesniveauer opleves – af lederne selv, i punktnedslag og helt konkret. I virkeligheden.

27 ledere og chefer i regioner og kommuner giver på forskellig vis deres bidrag til en forståelse af sammenhængskraft. Bidrag hvis fællestræk bl.a. handler om, at sammenhængskraft udspringer af personlige relationer og tillid, at sammenhængskraft ofte opstår i krisetider og endelig, at sammenhængskraft ikke er en naturtilstand men kan skabes konkret.

Den samlede konklusion på projektets mange interview er ikke bare, at sammenhængskraft
– trods sin begrebslige luftighed – findes og har stor effekt i virkeligheden. Mindst lige så central er konklusionen, at man som leder kan bidrage til at skabe den.

Publikationen henvender sig til ledere og chefer på alle niveauer i regioner og kommuner. Gennem eksempler, anekdoter og citater er det formålet at øge refleksionen og diskussionen om sammenhængskraftens betydning og muligheder. Og forhåbentlig inspirere til handlinger.