8. Jeg skaber trivsel og et godt arbejdsliv for den enkelte

Skribentinfo

Det betyder, at jeg som leder fx:

  • Er opmærksom på den enkelte medarbejders og fællesskabets trivsel og værdier

  • Løser problemer og konflikter på arbejdspladsen

  • Sikrer, at den enkelte medarbejder får mulighed for at bruge og udvikle sine kompetencer

  • Viser tillid til, at medarbejderen selv kan tilrettelægge og løse opgaver

  • Er anerkendende i min ledelsesform og markerer succeserne – små som store.

Skribentinfo

Kommentarer