Artikler • Betina Wolfgang Rennison
Viser 2 / 2
Ingen resultater.
 • Sådan mestrer du de evige paradokser

  Kontrol eller tillid? Udvikling eller drift? Det er et vilkår i en kompleks offentlig opgavevaretagelse, at forskelligartede og ofte modstridende ledelses- og styringsidealer eksisterer side om side. I artiklen her kan du læse, hvordan du får blik for ledelsens paradokser og indarbejder de mange hensyn i din daglige ledelse.

  Læs mere
 • Når ledelsen går (for) tæt på

  De personlige egenskaber bliver i høj grad bedømt og belønnet frem for at opfylde en særlig jobfunktion og besidde specifikke faglige kvalifikationer. Det personlige er blevet arbejdspladsrelevant. Læs om intimisering af ledelse og dens konsekvenser.

  Læs mere