Strategi handler om, hvordan en organisation kommer fra, hvor den er i dag, til den position, den ønsker at inddtage i fremtiden.

Nedenfor finder du en oversigt over emner, som indeholder artikler og værktøjer til udviklingen af arbejdspladsen.

Forandringsledelse

Som leder kan du være med til at bygge bro mellem på den ene side ønsket om tryghed og på den anden side nødvendige, ønskelige eller påtvungne forandringer

Se artikler

Fusionsledelse

Fusionens succes afhænger af din indsats som leder. Det er en stor udfordring, men også en enestående mulighed for at sætte dit præg på den nye organisation.

Se artikler

Innovation

Innovation kræver et brud med traditioner og at medarbejdernes kreative talenter slippes fri. Innovation kræver en leder som faciliteter mulighederne for dette blandt medarbejderne. 

Se artikler

Kommunikation

Ved at arbejde strategisk med kommunikation får I nemmere ved at nå jeres mål – eller finde ud hvorfor I ikke når dem 

Se artikler

Måling og Evaluering

Her kan du som leder skabe dig overblik over forholdet mellem ydre og indre mål – og samtidig tage højde for, at de forskellige mål hænger sammen og er i balance

Se artikler

Organisationskultur

Forstå den ramme, som din ledelse foregår indenfor på arbejdspladsen - og se mulighederen for at påvirke kulturen 

Se artikler

Organisationsudvikling

Metoder og værktøjer til at komme fra visioner og mål til konkret udvikling af arbejdspladsen.

Se artikler

Værdibaseret ledelse

Indførelsen af et klart formuleret værdigrundlag kan skabe en fleksibel styringsramme, der åbner mulighed for løsninger afstemt efter konkrete situationer (Her finder du også artikler om appreciative inquiry (AI)).

Se artikler