Under Personale finder du emner, som fokuserer på udviklingen af - og dit forhold til - medarbejderne

Afskedigelser

Du har et særligt ansvar som leder for at tackle ubehagelige situationer som afskedigelser - god forberedelse kan hjælpe

Se artikler

Ansættelser og rekruttering

Hvad gør arbejdspladsen attraktiv, og hvordan rekrutterer du nye medarbejdere

Se artikler

Arbejdsmiljø

Et godt arbejdsmiljø er både dit ansvar og din chance for bedre resultater på arbejdspladsen

Se artikler

Coaching

Coaching er en mulighed for at øge medarbejderens engagement, kompetence og ejerskab til opgaverne

Se artikler

Kompetenceudvikling

Det er dine medarbejderes kompetencer, der skal sikre, at I kan nå jeres mål - kompetenceudviklingen er en mulighed for at være klar til nye mål

Se artikler

Konflikthåndtering

Konflikter er uundgåelige og i mange tilfælde nødvendige for organisationens udvikling - men du skal kunne håndtere konflikter

Se artikler

Medarbejdersamtaler (MUS)

Medarbejderudviklingssamtalerne er en mulighed for at lægge planer for medarbejdere enkeltvis eller grupper

Se artikler

Motivation og fastholdelse

At motivere er din chance for at opnå bedre resultater og fastholde tilfredse medarbejdere

Se artikler

Organisering af arbejdet

Tilrettelæg arbejdet, så I får mest mulgt ud af medarbejdernes indsats

Se artikler

Personalepolitik

Sæt rammerne for arbejdspladsen arbejde - med struktur på personalepolitikken

Se artikler

Projektledelse

Metoder til at styre dine egne og dine medarbejderes projekter

Se artikler

Teamledelse

Samarbejde og selvledelse forudsætter gode team - det er op til lederen at sikre den rigtige sammensætning

Se artikler