Advarsel: Disse 9 ting får dine medarbejdere til at smutte

Når de bedste medarbejdere opsiger deres stilling, giver det ofte lederne grå hår. Og det er ikke uden grund. Der er nemlig få ting, som koster og forstyrrer lige så meget, som når gode medarbejdere smutter. Læs her, om de ni værste ting du kan sige og gøre, som i sidste ende skubber gode medarbejdere i armene på en ny arbejdsplads.

Skribentinfo

Du kan sikkert finde alverdens grunde for personaleudskiftningen. Men faktum er: Medarbejdere forlader typisk ikke deres arbejde, de forlader deres ledere. 

Du kan imidlertid gøre noget for at undgå det. Alt det kræver er et nyt perspektiv og en ekstra indsats fra din side. 

Her får du en oversigt over de ni værste ting, en leder kan sige og gøre: 

1. Du presser medarbejderne for hårdt 

Intet kører gode medarbejdere ned som arbejdspres og overanstrengelse. Det er fristende at sætte de bedste medarbejdere på størstedelen af arbejdsopgaverne, og mange ledere falder i den fælde. Men at overanstrenge de gode medarbejdere kan skabe forvirring: Det får dem til at føle, at de bliver straffet for at gøre et godt stykke arbejde. 

Overarbejde og for stort pres har den modsatte virkning på produktiviteten. En ny undersøgelse fra Stanford viser, at medarbejderes produktivitet forringes markant for hver time der går, når en arbejdsuge overskrider 50 timer. Hvis en arbejdsuge overskrider 55 timer, falder medarbejdernes produktivitet så markant, at de i realiteten ikke producerer noget brugbart længere. 

Hvis du ønsker at øge en dygtig medarbejders arbejdsbyrde, er det også en god idé at give hende noget for indsatsen. Talentfulde medarbejdere vil med glæde tage imod flere og mere udfordrende arbejdsopgaver, hvis de belønnes med fx mere frihed, et løntillæg eller en forfremmelse. Hvis du blot ændrer på arbejdsbyrden, fordi medarbejderen er talentfuld, vil medarbejderen søge en anden stilling, hvor hun modtager, hvad hun fortjener. 

Læs også: 7 råd om at skabe trivsel i travlhed 

2. Du anerkender og belønner ikke medarbejdernes gode arbejde 

Det er let at undervurdere den effekt et klap på skulderen kan give. Især når dine medarbejdere er top performere, som generelt er motiveret uden udefrakommende incitamenter. Men alle synes om anerkendelse, specielt de medarbejdere, som tager alting i stiv arm og giver den fuld skrue på arbejdspladsen.

Du skal finde ud af, hvad der motiverer dine medarbejdere og giver dem en følelse af, at de bliver set. For én medarbejder kan det være en lønforhøjelse, for en anden kan det være offentlig anerkendelse. Uanset hvad medarbejderne foretrækker, så bør en god leder huske at belønne, hvis medarbejderne har gjort et godt stykke arbejde. 

3. Du viser ikke interesse for medarbejderne

Mere end halvdelen af dem, der forlader deres jobs, gør det på grund af det forhold, de har til deres leder. Dygtige organisationer sørger for at have ledere, som kan finde ud af at balancere kombinationen af at være professionel og menneskelig. Det er netop sådanne ledere, som husker at fejre en medarbejder, når han har succes, men også har empati for selvsamme medarbejder, når han går igennem en svær tid. Denne form for leder kan også finde ud af at udfordre medarbejderen, selv når det virker uoverskueligt.

Hvis du virker uinteresseret i dine medarbejdere, vil du altid have en højere personaleudskiftning. For det er næsten umuligt at have en otte timers arbejdsdag på en arbejdsplads, hvor lederen ikke involverer sig i, eller bekymrer sig om, medarbejdernes generelle velvære, men kun bekymrer sig om resultater.

4. Du overholder ikke aftaler 

Når du indgår en aftale med en medarbejder, og dermed lover noget, er det afgørende, at du overholder aftalen. Overholder du aftalerne, vokser du i dine medarbejderes øjne, fordi du beviser, at du er pålidelig – en meget vigtig egenskab hos en leder. 

Men hvis du ignorerer dine aftaler, er du svær at have tillid til. Det har den effekt på arbejdspladsen, at andre også får svært ved at overholde deres aftaler. For hvis lederen ikke kan finde ud af at overholde sine aftaler, hvorfor skulle alle andre så gøre det? 

5. Du ansætter og forfremmer de forkerte folk 

Gode og arbejdsomme medarbejdere ønsker at arbejde sammen med ligesindede kolleger. Når ikke du gør dig umage med at finde og ansætte gode medarbejdere, virker det demotiverende for kollegerne. 

At give en forfremmelse til den forkerte medarbejder er endnu værre. Når en medarbejder gør en ihærdig indsats på arbejdet, kun for at se en anden modtage den forfremmelse, som den medarbejder ikke i samme grad har fortjent, kan det føles som en fornærmelse. Det kan få gode medarbejdere til at forlade deres stilling. 

6. Du lader ikke medarbejderne forfølge det, de brænder for

Talentfulde medarbejdere er ofte passionerede, og at give dem en mulighed for at forfølge deres passion øger deres produktivitet og arbejdsglæde. Men mange ledere ser helst, at medarbejderne arbejder inden for et bestemt område. Disse ledere frygter, at produktiviteten falder, hvis de åbner op for frit spil. Denne frygt er ubegrundet. Undersøgelser viser, at mennesker, som har mulighed for at forfølge deres passion på arbejdet, generelt oplever ”flow” – en euforisk sindstilstand, som er fem gange mere produktiv end normen. 

7. Du udvikler ikke medarbejdernes kompetencer 

Når de ledere, der ikke giver medarbejderne meget opmærksomhed, bliver spurgt om, hvorfor de ikke gør det, er deres forklaring ofte, at det er fordi, de har tillid til deres medarbejdere, som arbejder meget selvstændigt. Men den holder ikke. Gode ledere leder, uanset hvor talentfulde deres medarbejdere er. De er opmærksomme på medarbejderne, lytter og giver feedback til dem. 

Når du har en talentfuld medarbejder, er det dit ansvar at finde nye områder, hvor medarbejderen kan forbedre og udfolde sine kompetencer. Hvis du fejler her, vil medarbejderen begynde at kede sig og gå ned i gear. 

8. Du opfordrer ikke til kreativitet 

De mest talentfulde medarbejdere bestræber sig for at forbedre alt, hvad de kommer i berøring med. Hvis du tager muligheden for ændring og forbedring væk, fordi du er mest tilpas med tingenes tilstand, kan det få dine medarbejdere til at miste motivationen. At indespærre den naturlige lyst til at skabe, begrænser ikke kun medarbejderne, det begrænser også dig selv. 

9. Du udfordrer ikke nok

Gode ledere udfordrer også deres medarbejdere til at opnå mål, som i første omgang virker utænkelige. I stedet for at sætte kedelige gradvise mål, sætter gode ledere ambitiøse mål, som skubber folk ud af deres komfort zone. Herefter bør lederen gøre alt, hvad hun kan, for at hjælpe medarbejderen med at få succes. For når talentfulde og intelligente medarbejdere laver noget, som er for let eller kedeligt, begynder de at lede efter andre jobs, som kan udfordre deres intellekt. 

Læs også: Advarsel: Kedsomhed stresser

Artiklen er baseret på '9 Things That Make Good Employees Quit' fra Huffington Post.

tilmeld nyhedsbrev

Skribentinfo

Kommentarer