Advarselssamtalen

En tjekliste til overvejelser før samtalen, til samtaleforløbet og din egen analyse af samtalen.

Skribentinfo

1. Forberedelsen

 • Hvorfor vil du give en advarsel eller irettesættelse til medarbejderen? Hvad er helt konkret forskellen imellem det, du forventede af medarbejderen og det, du ser?
 • Tag udgangspunkt i konkrete situationer. Beskriv den "uheldige" adfærd, du oplever nu. Ikke om medarbejderen generelt.
 • Vurdér for en sikkerheds skyld omfanget af advarselssamtalen endnu engang. Har det noget med arbejdsopgaverne at gøre, vurdér da opgavens reelle betydning.

Opgave 1:____________________________________________________

Opgave 2,3, etc.________________________________________________

Prøv efterfølgende at placere opgaverne i nedenstående model:

  Opgaven har stor betydning Opgaven har ringe betydning
Opgaven udføres ofte 1 2
Opgaven udføres sjældent 3 4

Er opgaverne placeret i felterne 2,3 og specielt 4 overvej da en ekstra gang om adfærden "fortjener" en advarsel!

Sørg for:
- god tid
- et passende lokale
- telefonstikket "ud"
- mødeskilt på døren
- meddel "ikke forstyrres" til øvrige

2. Samtaleforløbet

 • Indledningen – rolig og neutral
 • Fremsæt dit budskab – kort, langsomt og klart
 • Lad medarbejderen komme til orde
 • Stil Hv-spørgsmål. Hvad –hvorfor-hvordan-hvornår, etc
 • Gentag dine synspunkter og forventninger
 • Udarbejd en handleplan (gerne skriftligt) for fremtiden sammen med medarbejderen.

Eksempelvis:

  1. Hvad skal der gøres__________________________________________
  2. Hvem skal gøre hvad_________________________________________
  3. Hvorledes skal det gøres_______________________________________
  4. Hvornår skal det gøres________________________________________
  5. Hvornår skal sagen atter diskuteres_______________________________

3. Selvanalyse af samtalen

Betydningen af en samtales planlægning og gennemførelse er stor. Det kan derfor være hensigtsmæssigt, at du efter gennemførelsen af samtalen laver en selvanalyse.

Analyse:

1 = meget tilfredsstillende
2 = tilfredsstillende
3 = mindre tilfredsstillende
4 = ikke tilfredsstillende

 • Lyttede jeg tilstrækkeligt til medarbejderens synspunkter?
 • Meddelte jeg mig kort og helt klart?
 • Hvordan var reaktionen hos medarbejderen?
 • Tog advarslen udgangspunkt i kendsgerninger og konkrete handlinger?
 • I hvilken grad blev der opnået accept af advarslens indhold?
 • Var det klart, hvad der skulle ske efter samtalen?

Læs også: Respektfulde afskedigelser

Skribentinfo

Kommentarer