Bliv klædt på til rollen som ny leder

Læs hvordan du bliver klædt på til rollen som nyudnævnt leder

Skribentinfo

På mange arbejdspladser bliver der ikke lige plads til et kursus for de nye ledere på grund af travlhed med den almindelige drift. Andre steder må den nye leder blive væk fra kurserne, fordi institutionen simpelthen ikke har råd til et dyrt eller langt lederuddannelsesforløb.

Det kan gå hen og blive en meget trist oplevelse for den nye leder. Hun er henvist til at prøve sig frem – med de bedste intentioner, men ikke nødvendigvis de heldigste resultater.

Som ny leder har du sandsynligvis brug for at gøre dig klart, hvad rollen som leder går ud på. Hvad synes du er vigtigt? Hvilke personlige styrker og udfordringer vil påvirke din adfærd?

Hvordan er din mellemmenneskelige modenhed, når du nu skal være personaleleder? Hvordan er din personlige gennemslagskraft – og hvordan kan du evt. forbedre den?

Hvilke primære succeskriterier skal du forfølge? Overvejelser omkring dig selv, dine mål og din rolle som leder.

Hvilke værktøjer vil være vigtigst for dig?

Nogle af de væsentligste budskaber til dig:

 • Find dig en mentor – en erfaren leder, som du kan spørge til råds.
 • Gør dig klart, hvem du opfatter som rollemodel for god ledelse.
 • Find dig et netværk af andre nye ledere, som kender de udfordringer du selv står i.
 • Gør dig klart, hvilken kultur du ønsker i din afdeling – og hvordan du selv kan bidrage til at skabe denne kultur.
 • Find dig en persontype terminologi, som du kan bruge til at karakterisere de enkelte medarbejderes styrker med.
 • Definér den gode leder – og den gode medarbejder. Så har du nogle pejlemærker – når det stormer.
 • Bliv enig med dig selv om, hvilke ledelsesværktøjer, du skal have fyldt i din egen personlige værktøjskasse.

Derudover kan du have stor nytte af at overveje hvilke ledelsesværktøjer, du bør stifte nærmere bekendtskab med, for at du bliver en effektiv leder. Fx: 

Action learning i dagligdagen

Det er vigtigt at komme af sted på et lederkursus, når man er blevet udnævnt som leder. Ledelse er dog ikke noget man kan lære på 5 eller 20 dage, men når man kommer af sted på kursus får man lejlighed til at tænke over, hvordan man kan blive en rigtig god leder. Man får mulighed for at snakke med andre om, hvad ledelse i det hele taget er for en størrelse.

Men det er også muligt at udvikle sig målrettet som ny leder – ved at designe sit eget action learning forløb. Et sådant action learning forløb kan fx designes i samarbejde med personaleafdelingen.

Har du mulighed for at få dig en mentor eller en ledernetværksgruppe vil dit action learning forløb kunne kobles hertil.

Undervejs vil du kunne bruge din mentor som dialog partner. Forestil dig f.eks. en møderække med følgende indhold, hvor mentor giver dig inspiration og feedback på dine overvejelser:

Møderække med mentor

1. møde med din mentor:
Nogle af de indledende overvejelser handler om din personlige mission – hvorfor ønsker du at være leder? Hvilke mål vil du nå? Hvem er du som leder? Hvilken ledertype er du? Hvad opfatter du som god ledelse? Hvad opfatter du som dårlig ledelse? Hvordan vil du skabe accept af dig som leder hos medarbejderne?

Svarene på disse spørgsmål præsenterer du for din mentor.

2. møde med din mentor:
Hvilke dilemmaer oplever du som leder? Hvilke personlige udviklingsområder bør du arbejde med? Hvad vil du gøre konkret for at udvikle dig? Hvordan kan du give medarbejderne mulighed for at give dig feedback som leder? Hvordan er dine kommunikative færdigheder?

Svarene på disse spørgsmål drøfter du med din mentor.

3. møde med din mentor:
Hvilke forretningsmæssige mål skal du nå som leder? Hvorfor er opstilling af mål vigtigt for dig? Hvordan får du afstemt forventninger med din chef? Hvilke mål har dine medarbejdere ? Hvordan vil du gøre målene synlige og forståelige? Hvordan kan du gøre målene målbare? Hvordan vil du følge op på målene? Hvordan skaber du accept og motivation hos medarbejderne for at nå målene?

Svarene på disse spørgsmål præsenterer du for din mentor.

4. møde med din mentor:
Hvilken kultur har du i din afdeling? Hvilken kultur – adfærd, holdninger, værdier etc. kunne du ønske dig? Hvad kan du gøre for at præge kulturen? Hvilke persontyper ønsker du at rekruttere i fremtiden? Hvordan vil du kunne konstatere, at kulturen matcher de forretningsmæssige mål?

Svarene på disse spørgsmål fremlægger du for din mentor.

5. møde med mentor:
Hvilke forandringsprojekter bør du igangsætte for at nå dine mål? Hvilke fakta kan begrunde, at forandringen er vigtig? Hvordan kan du etablere dette faktuelle grundlag? Hvordan skaber du accept og forståelse for at projektet er vigtigt? Hvordan kan du igangsætte dette forandringsprojekt?

Svarene på disse spørgsmål præsenterer du for din mentor.

Din dagbog de første 9 måneder

”I en travl hverdag kan der let ske det, at dit ledelsesmæssige mål bliver tabt af syne”.

Et godt råd er derfor at skrive dagbog. Ikke om dagligdagens driftsopgaver, men derimod om dine ledelsesmæssige overvejelser. F.eks. om du er tro imod dine egne personlige værdier og overbevisninger.

Fx kunne din dagbog indeholde følgende observationer:

 • Har jeg været god nok til at uddelegere i denne uge?
 • Lytter jeg til mine medarbejderes ideer?
 • Viser jeg tillid – eller er jeg kontrollerende?
 • Har jeg haft fokus på de væsentligste forretningsmæssige resultatmål – eller er dagen styret af her-og-nu opgaver?
 • Skaber jeg en motiverende atmosfære?
 • Mine 10 leveregler for god ledelse er…!
 • En liste over alle medarbejdernes styrker og ynglingsopgave-typer !

Dine første 30 dage som leder

Dit første lederjob er måske som leder blandt mennesker, der før var dine kolleger. Hvad mon de tænker ? Hvad mon du tænker ? Allerede her kan du skabe dit ledelsesmæssige fundament. Du kan simpelthen bede dem om at give dig en chance for at blive en god leder. Du kan være åben om hvad du står for – og du kan være åben om dine overvejelser.

Du er måske ny og kommer udefra. I så tilfælde vil du sandsynligvis komme langt ved at være meget lyttende. Dan dig dine egne indtryk. Et godt råd er kun at lytte til mennesker, der taler godt om andre mennesker. En vurdering af en medarbejder om dennes loyalitet eller svagheder kan præge dit eget syn så kraftigt, at du har svært ved at se medarbejderens styrker.

Når de første 30 dage er gået kan du sætte dig ned og lave et skriftligt notat, der beskriver afdelingens mål, styrker, svagheder, udfordringer, muligheder etc. Du kan skabe dig et overblik over hvilke fakta du behøver for at kunne vurdere om dine observationer er korrekte.

Når du har skaffet fakta frem om afdelingens resultater og udfordringer er du ved at være klar til at træde frem – med dine ledelsesmæssige synspunkter.

Læs også: Let vejen for de nye ledere

Skribentinfo

Kommentarer