Derfor går ledere og strategier i hver sin retning

En strategi behandles normalt som en plan, der skaber fælles retning i en organisation. Det er dog langt fra altid virkeligheden, at strategien oversættes ens blandt ledere i organisationen. Løsningen er ikke at lave en bedre strategi for organisationen, men at være mere opmærksom på, hvordan den læses og oversættes af lederen.

Skribentinfo

Strategien skal oversættes

Et nyt forskningsprojekt viser, hvorfor det langt fra altid er virkeligheden, at strategien oversættes ens blandt ledere i organisationen. Mange ledere anser det nemlig for nødvendigt at producere nye strategier for at arbejde hen imod at realisere organisationens strategi. Dermed  øges kompleksiteten, da de oversatte strategier risikerer at konkurrere med hinanden.

Uanset, hvor god eller dårlig en strategi er på papiret,  er det typisk skrevet i et abstrakt sprog for, at så mange som muligt fra organisationen kan identificere sig med den. Det betyder imidlertid at flere får brug for at oversætte strategien, så den netop passer til deres område og arbejdsopgaver. 

Det øger kompleksiteten og antallet af strategier i organisationen, og således også risikoen for konkurrence mellem de oversatte strategier, frem for at strategien virker som den rettesnor, den er tiltænkt at skulle være. Fx kan en overordnet del af strategien lyde ”vores arbejde skal have en positiv effekt på samfundet”. De fleste er enige i et sådan overordnet mål , men kan blive uenige, når de skal beskrive midlerne til at opnå målet.

Af samme grund kan diskussionen ved et ledermøde eksempelvis blive ret komplekst, når de diskuterer ”strategien”. Det skyldes gerne, at de slet ikke diskuterer samme del af strategien, men taler ud fra  forskellige dele eller områder af den.

Ledernes 4 tilgange til strategien

Løsningen er ikke at lave en bedre strategi for organisationen, men at være mere opmærksom på, hvordan den læses og oversættes af lederen. Forskningsresultaterne viser, at lederen typisk forholder sig til strategien ud fra en af fire forskellige måder. 

1. Strategien plukkes og oversættes til egen kontekst

Den første er, at de vælger de dele af strategien, som de anser for at være rigtig og relevant i forhold til deres arbejdsopgaver. Lederne oversætter disse dele af strategien ved at producere en ny tekst, der passer til deres kontekst. Denne nye tekst kalder de for deres egen strategi.

Her tager de forskellige hensyn, der selvfølgelig påvirker oversættelsen. Hensynene kan være i forhold fagligheden, daglige arbejdsopgaver, karriere eller andre praktiserede styringsværktøjer, som resultatkontrakter, lokale driftsmål og budget. Det primære hensyn er, hvad lederne anser for at være en hjælp til at løse deres daglige arbejdsopgaver.

2. Strategien er ikke relevant

Den anden tilgang er, at lederen forholder sig passivt, da de anser strategien for at være rigtig, men ikke relevant for sit arbejdsområde. Det kan enten skyldes, at de har andre styringsværktøjer, der opfylder deres behov, eller at deres arbejdsopgaver ikke omtales i strategien.

Denne tilgang er særlig interessant, fordi der her er eksempler på ledere, der ikke fortæller sine medarbejdere om strategien, da lederen vurderer, at medarbejderne allerede arbejder efter strategien. Og lederen vil derfor ikke bruge ressourcer på at fortælle medarbejderne om strategien.  

3. Modarbejder strategien

Den tredje tilgang er, at lederen anser strategien for at være forkert, men ikke kan ignorere den, da de mener, strategien påvirker arbejdet i en forkert retning. Derfor forsøger de at modarbejde strategiens konkrete tiltag.  

4. Forstår ikke strategien

Den fjerde tilgang adskiller sig fra de andre tilgange ved, at lederen hverken er i stand til at læse eller oversætte strategien. Disse ledere ved slet ikke, hvad de skal stille op med strategien og forholder sig derfor passive. Det kan skyldes, at lederen generelt ikke forstår, hvad strategien går ud på, da den er skrevet i et sprog, de ikke genkender. Eller det kan skyldes, at de ikke ved, hvordan de skal overføre den til praksis og oversætte den til deres medarbejdere.

 

En strategi alle kan forstå og som praktiseres

At lave en strategi, der fungerer i praksis, handler typisk ikke om at lave en bedre strategi. Uanset, hvor god eller dårlig strategien er, vil den altid skulle oversættes for at fungere.

Du bør som minimum være opmærksom på 3 forhold i opgaven i at oversætte:

  1. Tænk over, hvor oversætbar strategien er i forhold til de forskellige dele af organisationen.
  2. Vær bevidst om dine egne og ledernes oversættelseskompetencer, da de varierer meget. Nogle ledere har ingen problemer, mens andre googler de ord i strategien som de ikke forstår.
  3. Vær opmærksom på, hvilke oversættelsesmodeller der anvendes

 

Artiklen er baseret på forskning som led i forskningsprogrammet ”Fremtidens Offentlige Lederskab”, der er forankret på Center for Virksomhedsudvikling og Ledelse på CBS. Se mere her.

 

Læs mere

Strategi ifølge Mintzberg

Kommunikér klogt som leder

Derfor falder jeres strategi til jorden 

Skribentinfo

Kommentarer