Få bugt med pessimisten

At lede eller samarbejde med en pessimist kan være en krævende og frustrerende oplevelse. Den gode nyhed er, at der er råd på vej til, hvordan du hjælper pessimisten på vej mod mere optimisme.

Skribentinfo

At få bugt med unødig pessimisme er alfa omega for dit team og din organisations resultater. Forskning viser, at følelser smitter:  Positivitet, tillid og nærvær skaber bedre resultater end unødig pessimisme.

Når du skal have bugt med pessimismen, er det i første omgang vigtigt at forstå, hvorfor pessimisten er pessimistisk. Ifølge Harvard Business Review er det lederens rolle at få klargjort de grundlæggende årsager til pessimismen, før der tages hånd om problemet. Nogle mennesker er simpelthen disponeret for at se kritisk på tingene og er ’født pessimistiske’, mens andre er blevet det af det miljø, de befinder sig i.

Erhvervspsykolog Lene Flensborg,  mener det er vigtigt, pessimismen holdes i kort snor: ”Negative følelser begrænser vores tanke- og handlemuligheder – vi bliver simpelthen mindre kompetente, kreative og produktive, når vi er negativt stemte. Lidt firkantet sagt, skaber optimister bedre resultater.”

Uanset hvad pessimismen skyldes, så er det fokus på selve årsagen, der er nøglen til at aflive den negative adfærd. At bede pessimisten om at ændre indstillingen til arbejdet er langt nemmere end at reformere hele deres personlige værdisæt og livssyn.

Sådan får du styr på pessimismen

1. Skab opmærksomhed om problemet overfor pessimisten.
Træk pessimisten til side og fortæl, hvordan hans eller hendes attitude påvirker de andre medarbejdere i temaet. En god regel du kan videregive til pessimisten, er ”vær mindst ligeså positiv som du er negativ”. Det er fint at være kritisk, men det bærer kun noget godt med sig, hvis det følges det op med noget konstruktivt.

Fortæl ligeledes hvorfor han eller hun er vigtig for teamet, og gør det klart, hvad det betyder, når han eller hun er sort-seer. Du kan for eksempel sige ”Når du kommer med en negativ kommentar, tager det pusten fra nogle i teamet. Jeg foretrækker derfor, at du følger den kritiske kommentar op med forslag til, hvordan vi kommer videre”.

I denne samtale får du formentlig større indsigt i kilden til pessimismen. På den baggrund kan du tilbyde pessimisten at komme til dig, når skoen trykker frem for at ytre sig foran alle andre.

”Organisationens pessimister er ofte en gruppe mennesker, som føler sig overset. I forsøget på at få lederens opmærksomhed, skærper de tonen og præsenterer et stadigt mere kritisk billede af situationen – det bliver altså en ond cirkel, hvis der ikke tages hånd om det i tide”, fortæller Lene Flensborg.

Lene Flensborg foreslår, at man som leder giver pessimisten mere opmærksomhed i form af samtaler på tomandshånd.  Som leder skal du dels lytte til deres synspunkter, dels anerkende de gode intentioner der ligger bag, men også udfordre dem, og fortælle at de er ved at arbejde sig op i et hjørne. ”Som leder har man ofte mest lyst til at ignorere disse personer, men det skal man sætte sig ud over”, siger Lene Flensborg.

2. Lad ikke negative udtalelser hænge i luften.
Det inficerer stemningen, og i værste fald dræber det teamets styrke og motivation. Stil opklarende og uddybende spørgsmål til udtalelsen. Det kan for eksempel være i en situation, hvor pessimisten siger ”projektet er dømt til fiasko”.

Spørg ind til hvorfor han eller hun tror det. Spørg for eksempel ”Hvad kan vi gøre for, at det ikke bliver en fiasko?”.  

En anden måde at rense luften for negativitet er at indføre en ’MEN-regel’. Alle negative udtalelser skal følges op med et men, som bringer ligevægt. På den måde kunne svaret blive ”projektet er dømt til fiasko på grund af finanskrisen, MEN det er godt, at vi får lavet et godt grundarbejde nu, så vi er klar, når efterspørgslen vender tilbage”.

Det kan godt være, det ikke løser finanskrisen, men udtalelsen dræber ikke motivationen i teamet, den skaber tvært imod en positiv stemning.

3. Involver hele teamet.
Tag snakken om pessimisme kontra optimisme fælles i teamet. Sæt normer for, hvad der er god team-spirit, og bed alle om at holde øje med, at de bliver overholdt. Ofte virker de sociale og kollektive opfordringer bedre end lederens opfordringer.

Lene Flensborg mener at det er vigtigt, at der ikke bliver tale om et positivt tyranni, hvor alle bare skal være begejstrede og positive.

” Det kan i værste fald medføre, det man kalder gruppe-tænkning, hvor alvorlige problemer overses, fordi gruppen er mere fokuseret på at skabe indbyrdes harmoni end på at analysere situationen til bunds”, pointerer hun.

 

Når intet virker

Hvis du har prøvet alt og intet virkede, kan det være nødvendigt at flytte pessimisten til et andet team. Nogle gange er selv den mest oplagte medarbejder bare ikke god i en bestemt sammenhæng. Som leder er det dit job at vurdere, hvilken sammensætning der er den bedste.

Nogle gange kan det også være en befrielse for pessimisten at blive ’taget af’ opgaven. Fremlagt på rette tid og sted, kan det blive opfattet som en betænksom hjælp fra lederen. Særligt hvis kilden til pessimismen er det specifikke arbejdsmiljø, og det har udviklet sig til en ond cirkel, der er svær at komme ud af. Hvis intet af ovenstående har virket, kan det meget vel være det, der er tilfældet.

Lyt også til pessimisterne

Når ovenstående er sagt, skal det understreges, at pessimister kan være værdifulde. Der er ofte en kerne af sandhed i det, de siger. Formålet med ovenstående må ikke misforstås med, at der bør ske en total udryddelse af al skepsis i dit team eller afdeling.

Et ’irriterende’ medlem af teamet er også en vigtig dimension til gruppedynamikken. Så længe pessimismen ikke opfattes som destruerende for teamets arbejdsprocesser, er det kun givtigt. Respektfuld uenighed skaber udvikling og plads til forskellighed.

”Den kritiske stemme har sin klare berettigelse. Men pessimistiske udsagn skal være balancerede og rollen som pessimist skal helst ikke være bundet til enkeltpersoner, som altid er dem, der påpeger fejl og mangler. Det kan være nyttigt at tale om, at alle i teamet har ansvar for at bidrage med både optimisme og kritik”, forklarer Lene Flensborg.


Principper, der er gode at huske

Det bør du gøre:
• Find kilden til pessimismen
• Differentier mellem personen og opførslen, så pessimisten ikke føler sin personlighed antastet
• Involver hele teamet med henblik på at skabe normer for god team-spirit

Det bør du ikke gøre:
• Konfronter aldrig pessimisten i andre medarbejderes medhør
• Lad ikke negative kommentarer hænge i luften
• Antag ikke at pessimister er uproduktive


Læs også:  Introduktion til Appreciative Inquiry

Skribentinfo

Kommentarer