Guide til ledelsesevaluering

De fleste offentlige ledere er glade for at få deres indsats evalueret af medarbejdere og chefer. Og hvis ledelsesevaluering udføres ordentligt er det et dynamisk redskab til at udvikle bedre ledelse. En ny guide opstiller ti principper for god ledelsesevaluering.

Skribentinfo

Næsten halvdelen af landets knap 70.000 offentlige ledere har allerede deltaget i en ledelsesevaluering. Den anden halvdel kommer sikkert til det inden længe, for ifølge regeringens trepartsaftale med arbejdsmarkedets parter bør ledelsesevaluering omfatte alle offentlige ledere.

Lederne har generelt taget godt imod metoden. Nyere undersøgelser viser, at det store flertal af offentlige ledere er glade for den systematiske tilbagemelding fra medarbejdere, lederkolleger og egen chef. 

Men undersøgelserne viser også, at ledelsesevaluering er et vanskeligt emne at håndtere idet nogle ledere har haft dårlige oplevelser med ledelsesevaluering.

- Alle ledere vil gerne have feedback, og en evaluering kan være et godt afsæt for såvel lederens selvrefleksion som for dialogen med chef og medarbejdere om, hvad der fungerer godt, og hvilken indsats, der skal prioriteres fremover. Desværre oplever vi, at nogle forsømmer at følge op på resultaterne, og så kan evalueringen være et kostbart spild af tid eller endda medføre personlige og ledelsesmæssige omkostninger, siger Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Det er baggrunden for en ny guide til ledelsesevalueringer i det offentlige, der udkommer i dag. Guiden opstiller ti principper, der skal sikre, at både lederne og organisationen får noget godt ud af evalueringen. Blandt andet er det afgørende, at formålet står klart for alle, at der følges systematisk op på resultaterne, og at evalueringen ikke tilrettelægges som en personlig eksamen for den enkelte leder.

- At sikre god ledelse er et fælles projekt for ledere og medarbejdere. Derfor skal man evaluere ledelse på en måde, som signalerer tillid og dialog - ikke kontrol og dokumentation. Netop fordi en evaluering går ret tæt på menneskelige relationer, må der være høje etiske standarder for, hvordan man gennemfører den, siger Bodil Otto, formand for HK/Kommunal og næst-formand i Væksthus for Ledelse.

Guiden er den første samlede fremstilling af de overvejelser, kommuner og regioner bør gøre sig, når de planlægger at evaluere deres ledelse. Den er udarbejdet af Væksthus for Ledelse i samarbejde med Sundhedskartellet.

Bestil guiden her 

Skribentinfo

Kommentarer