Interaktivt MUS-skema

MUS skal give mening og skabe værdi. Både du og din medarbejder skal forberede jer grundigt inden jeres MUS-samtale. Få her et komplet og interaktivt MUS-skema, som du kan skrive og redigere direkte i.

Skribentinfo

Den gode MUS er en meningsfuld samtale, der bidrager til udvikling ind i den større organisatorisk sammenhæng, som medarbejderen er en del af. MUS er et vigtigt redskab, der rigtigt brugt, giver dig en unik mulighed for at have en dialog med dine medarbejdere om forventninger, kompetencer, opgaver og trivsel. Alt sammen set i et strategisk perspektiv, så der er en sammenhæng mellem det medarbejderen kan og skal og det, organisationen har brug for. 

Vi har lavet et MUS-skema, som du og dine medarbejdere kan skrive jeres svar direkte ind i. 

Hent dit interaktive MUS-Skema her

MUS-skema

TILBAGEBLIK OG FEEDBACK

 • Hvilke resultater og præstationer har jeg opnået/bidraget til det seneste år?
 • Hvad er gået godt – hvorfor gik det godt?
 • Hvad synes jeg selv har været udfordrende? Og hvorfor var det svært?
 • Hvilke kompetencer har jeg særligt haft i spil det seneste år?
 • Får jeg brugt mine kompetencer nok/rigtigt/for meget eller noget helt fjerde?
 • Er der nogle af mine kompetencer, jeg ikke får brugt (nok)?
 • Hvordan fungerer mit samarbejde med mine kollegaer, min leder og de eksterne samarbejdspartnere?

MOTIVATION OG TRIVSEL

 • Hvad kendetegner en god arbejdsdag for mig?
 • Hvad motiverer mig?
 • Hvad demotiverer mig?
 • Hvordan trives jeg med mine opgaver, mine kolleger og min leder?
 • Er min leders forventninger til mig og min opgaveløsning tilstrækkeligt klare?
 • Får jeg den feedforward og feedback, som jeg har brug for fra kolleger og leder?

MÅL OG UDVIKLING

 • Hvilke kompetencer har jeg brug for at udvikle i forhold til arbejdspladsens opgaver og udfordringer?
 • Ønsker jeg nye opgaver, funktioner eller lignende på kort og lidt længere sigt?

ANDET

 • Dette vil jeg også lige vende med min leder, fordi det har indflydelse på mit arbejde?

Pointer til fastholdelse

Er der pointer eller fokusområder fra samtalen, som jeg har brug for at fastholde, det kan fx være i forhold til opgaver, adfærd, kompetencer, kompetenceudvikling?

Konkrete aftaler

Mine mål er følgende.

Og jeg har d.d. aftalt følgende med min leder.

 

Læs også: 

MUS-guiden

MUS-koncept: Kortene på bordet

3 bud på en bedre MUS

 

Skribentinfo

Kommentarer