Introduktion til grafisk facilitering for ledere

Hjernen forholder sig til og bearbejder visuelle informationer hurtigt. Med grafisk facilitering kan du give medarbejderne bedre overblik, skabe større forståelse og øge sandsynligheden for at andre husker dine vigtige budskaber. Få her en introduktion til grafisk facilitering.

Skribentinfo

Grafisk facilitering er en metode, der hjælper ledere med at skabe større forståelse, bedre overblik og understøtter hukommelsen.

Ved hjælp af en kombination af procesfacilitering, visualiseringer og det at tænke i stor skala til møder, seminarer, workshops og konferencer, kan du med grafisk facilitering forandre information til viden og lede og lede medarbejderne mod et mål.

Det at arbejde med tegninger og det at se, dele og tale om og ud fra billeder individuelt og i grupper, styrker læringen og ikke mindst, hukommelsen. Hjernen er konstrueret til at forholde sig til og til at bearbejde visuelle informationer hurtigt – så den bedre kan genkende, gruppere og reagere. Hvor kommer det fra?

Ideen om at bringe de elementer - altså det at lave store tegninger og plancher, som så virker som drivere og anker i dialoger om givne emner - ind i møder, seminarer, workshops og konferencer og kalde det for Grafisk Facilitering, er især blevet udbredt, siden midt 70’erne, af amerikanske David Sibbet. David Sibbet, grundlæggeren af konsulentfirmaet The Grove, var fascineret af det udtryk, der før var begrænset til arbejdet hos arkitekter, designere og ingeniører, og tænkte det kunne bruges som et stærkt og brugbart redskab i mange andre processer - de visueller virkemidler kombineret med storytelling, kunst og det at tage noter.

3 elementer Grafisk Facilitering dækker over

1. Grafisk Referat

2. Visuelle strategier, processer og visioner

3. Procesfacilitering med tegning som bærende element

1. Grafisk referat

Den mest udbredte forståelse af Grafisk Facilitering, er et såkaldt grafisk referat, et visuelt referat, en live tegning, scribing eller graphic/visual recording. Kært barn har mange navne. Som navnene dog antyder, handler det om at bruge tegning – eller rettere kombinationen af tegninger, farver og ord til at fastholde begivenheder, mens de finder sted.

Det virker fordi vi, udover den ovenstående fordel ift. hukommelse, får pirret vores nysgerrighed når vi ser ting blive frembragt. Tegninger kan hjælpe med at reducere kompleksitet, farver er fremragende til at understøtte genkendelse og grupperinger og sidst men ikke mindst: tegninger er tæt forbundet med humor. Humor som vi kender fra tegneserier, satiretegninger, tegnefilm osv. - og når vi morer os, er vi mere åbne for ny viden.

2. Visuelle strategier, processer og visioner

Tegning bliver også ofte brugt til at visualisere strategier, processer og visioner. Tegningerne er med til at reducere kompleks viden og begreber til en lettere forståelig kommunikationsform - end det kan være tilfældet med tekst. Med en tegning af eksempelvis en strategi, bliver ideen lettere at overskue fra start til slut. Hvem er med, hvor ser deltagerne sig selv i forløbet og hvilke udfordringer, delmål osv. er der undervejs. Det hele opsummeret på én tegning. Det er noget lettere at overskue end 70 siders power point slides.

3. Procesfacilitering med tegning som bærende element

Her er tale om det redskab i processer og projekter, hvor der gøres brug af store stykker papir, flipover, whiteboards e.l. – til at tegne på, til klistre post-it notes på og til at sammenfatte og gruppere ideer og beslutninger. Her er det processen og de involverede parters ideer, ord og meninger der kommer i spil, end det er den med tussens evne til at tegne, sammenfatte og kondensere alle ideerne.

Her er der tale om en mere traditionel lederrolle – hvor tegneriet, forståelsen for farver og brugen af disse til at gruppere og styrke hukommelsen og det at strukturere og overskue store flader, ”bare” bliver brugt som en del af de mange faciliteringskompetencer og procesværktøjer du også besidder.

De tre elementer er stærke ledelsesredskaber, der på hver deres måde kan hjælpe og understøtte processer i den retning du og din virksomhed skal. Om du selv skal føre pennen, eller om du skal få hjælp af kolleger, medarbejdere eller udefra er så næste spørgsmål. Hvis du selv vil er herunder et par gode ting at tage med.

4 ting, du skal forholde dig til, inden du går i gang

1. Du skal vide hvorfor og hvad der virker. Du bruger alligevel altid flipcharten, whiteboardet eller tegner løs på et stykke papir – både for at tænke selv, men også for at gøre det du siger, nemmere at forstå for dem omkring dig. Gør det endnu bedre - søg viden og inspiration.

2. Du skal tilegne dig nogle basale tegnefærdigheder – hvis du ikke allerede har dem.

3. Oparbejd en Ikon Bank – et kartotek af billeder på ting og begreber, du selv har tegnet, som er sigende og brugbare i din hverdag. Til en start kommer du langt med 15-20 tegninger.

4. Brug det, øv dig og sæt det i spil hvor det giver mening og er relevant.

Skribentinfo

Kommentarer