Invitation til strategisk værksted for topledere: Rammesætning og strategisk udvikling af den hybride organisation

Væksthus for Ledelse inviterer chefer og direktører fra kommuner og regioner til et eksklusivt og effektivt workshopforløb om ledelse af hybride arbejdsformer. De to workshops har relevans, hvad enten det hybride fylder meget eller lidt i din organisation.

Skribentinfo

Hvordan ser visionen og rammerne ud for en effektiv organisation med en stærk kultur og en stærk sammenhængskraft, som samtidig understøtter opgaveløsningen, trivslen og udgør en attraktiv arbejdsplads med hybride arbejdsformer på tværs af organisationen.

Hvor, hvor meget og hvordan skal det hybride fylde? Og hvor sætter I som chefer og direktører hjørneflagene for det lokale spillerum, så der fortsat skabes de bedste løsninger for borgere og patienter?

Det strategiske værksted er skræddersyet til chefer og direktører, der ønsker at:

  • Få indblik i de nyeste tendenser og praksisser inden for rammesætningen af ledelse af hybride arbejdsformer
  • Få målrettet og konkret inspiration til udviklingen af en vision og strategi for den hybride organisation
  • Erfaringsudveksle med andre topledere i kommuner og regioner om dilemmaer og muligheder ved en mere fleksibel organisering

Det strategiske værksted faciliteres af ledelsesforsker- og rådgiver Lise Dahl Arvedsen, ph.d., der er ekspert i ledelse af hybride organisationer. Gennem faciliterede processer og videndeling skaber Væksthus for Ledelse et rum, hvor deltagerne drager nytte af Lises ekspertise, cases og best-practice.

  • Del 1 byder på et ekspertpanel med topledererfaringer inden for hybride arbejdsformer, efterfulgt af en proces med videnudveksling og sparring mellem deltagende chefer og direktører
  • Del 2 fokuserer på en visionsbaseret tilgang til at forandre og forankre en stærk hybrid organisation og kultur.

Tilmelding og praktik:

Det strategiske værksted afholdes i:

Århus den 16. april (Del 1) og den 14. maj (Del 2) på Radisson Blu Scandinavia Hotel Margrethepladsen 1 DK-8000 Aarhus C. Begge dage fra 10.00-15.00.

København den 18. april (Del 1) og den 15. maj (Del 2) i Djøfs Eventcenter på Nørre Voldgade 106, 5. og 6. sal, 1358 København K. Begge dage fra 10.00-15.00.

Tilmeld dig og din/chef/direktørkollega pr. mail til en af følgende væksthusrepræsentanter:

  • Jakob Sloth Petersen, Djøf: jsp@djoef.dk
  • Anne Mette Holme Bertelsen, KL/Komponent: amhb@komponent.dk
  • Jens Qvesel, Danske Regioner: jenqv@regioner.dk
  • Marlene Skou Jørgensen, HK: Marlene.Skou.Jorgensen@hk.dk

Tilmeldingsfristen er den 10. marts 2024.

Gratis og bindende tilmelding. Ved afbud efter deadline/udeblivelse er der et gebyr på 500 kr.

Om Lise Dahl Arvedsen

Lise Dahl Arvedsen, ph.d. i ledelse og organisation, er ledelsesrådgiver, proceskonsulent og foredragsholder med fokus på ledelse i fleksible og komplekse kontekster, det bæredygtige arbejdsliv og nye organisationsformer.

Hun er forfatter til bogen "Snart griner vi af 8-16 jobbet" (2022), certificeret business coach og akkrediteret på Senior Practitioner Level hos EMCC. Lise Dahl Arvedsen er ekstern lektor på Copenhagen Business School, hvor hun er fagansvarlig og underviser i Ledelse på Executive MBA og Blue MBA.

Skribentinfo

Kommentarer