Kernekompetence nr. 1: Relationel forståelse

Lederen læser og forstår menneskelige relationer.

Skribentinfo

Kendetegnet ved disse ledere er, at de:

 • opfanger intentioner og behov hos andre, selv om de ikke bliver udtrykt klart og åbent.
 • fornemmer stemninger mellem mennesker.
 • kan rumme andres frustration og sætte sig i deres sted.
 • har en veludviklet forståelse for andres styrker og svagheder og sans for små, men vigtige detaljer hos andre.
 • afværger optræk til uhensigtsmæssige konflikter mellem andre.

Der er tale om en konstant opmærksomhed på menneskelige relationer – ikke bare en indlevelse i den eller de personer, lederen sidder over for her og nu.

Lederen er også god til at lægge mærke til små ændringer på arbejdspladsen, der kan have en større betydning. Det kan være, at tonen i e-mails eller i opslagstavlens beskeder er lidt hårdere end den plejer. Eller det kan være, at deltagerne på et møde begynder at fokusere på problemer i stedet for på løsninger.

Den relationelle forståelse er en vigtig forudsætning for flere af de øvrige kernekompetencer. Ledere, der ikke kan læse og forstå de menneskelige relationer på arbejdspladsen, kommer oftere galt af sted og skaber nye problemer. Det kan fx være, når de griber ind i en konflikt, eller når de vil delegere et ansvar.

Et eksempel fra undersøgelsen

Sådan beskriver en kommunal topchef sin afdelingsleder, der i udpræget grad besidder kernekompetencen relationel forståelse:

”Hendes evne til at se, hvordan folk har det, er fantastisk. Hun har nærmest en 360 graders radar, der kan opfange selv de mindste signaler. Hun ser det, hvis der er optræk til knas i en relation mellem to medarbejdere. Og hun opdager om nogen fx er blevet kærester eller gravide – næsten før de selv gør det.”

Relationel forståelse

- eksempler på lederadfærd

En leder, der udøver kernekompetencen fremragende:

 • afsøger konstant omgivelserne for stemninger og for relationer, der ikke fungerer.
 • kan tilsidesætte egne følelser og synspunkter, når andre har problemer.
 • handler empatisk og hensigtsmæssigt i konfliktsituationer og fremmer konstruktive løsninger.
 • bruger tid og energi på at sætte sig ind i hver enkelt persons følelser og behov.

En leder, der udøver kernekompetencen gennemsnitligt:

 • er nærværende og opmærksom, når situationen kræver det, men uden konstant årvågenhed.
 • opdager problemer i organisationen, men søger af og til at bortforklare dem.
 • søger at rumme alles frustrationer, men kan nu og da føle sig lidt trængt af det.

En leder, der udøver kernekompetencen med besvær:

 • opdager ikke eller misforstår andres signaler.
 • har vanskeligt ved at håndtere følelsesmæssige frustrationer og udladninger.  

Se eksempler på spørgsmål, man kan stille ansøgere til et lederjob, når man vil vurdere, om de besidder denne kompetence. 

Skribentinfo

Kommentarer