Klar til at blive leder

Klaus Gerner Nielsen er netop startet som souschef i en selvejende institution i Sorø Kommune. Han havde flirtet med tanken om et lederjob i et stykke tid, og talentforløbet ’Fra medarbejder til leder’ gav det sidste skub. Jeg har bl.a. fået en masse redskaber, som jeg kan bruge, siger han.

Skribentinfo

Der var ikke den mindste tøven at spore, da Klaus Gerner Nielsen fik tilbudt jobbet som souschef i den selvejende institution Røde Kors Børnehus i Sorø Kommune. KL og KTO’s talentforløb ’Fra medarbejder til leder’ fjernede nemlig den sidste tvivl og overbevidste ham om, at han både kan og vil være leder.

”Jeg har fået et bedre indblik i, hvad ledelsesopgaven handler om. Så forløbet har helt klart været med til at afklare, at ledelse er noget for mig. Jeg har også fået nogle redskaber, som jeg kan anvende både teoretisk og praktisk. Før havde jeg ingen erfaringer med ledelse, men nu har jeg fået nogle redskaber og metoder til, hvordan jeg kan arbejde med ledelse,” forklarer han.

Det var ikke aftalt på forhånd, at Klaus Gerner Nielsen skulle avancere efter talentforløbet, men da chancen bød sig, var han ikke i tvivl om, at han skulle slå til.

”Jeg følte, at tidspunktet var rigtigt i forhold til at få nye udfordringer såvel personligt og fagligt, så jeg kan udvikle nogle nye kompetencer, som jeg kan bruge i min fremtidige karrerier. Jeg føler, at jeg har det pædagogiske på plads, men jeg ønsker at bygge noget ledelse på min udvikling,” siger han.

Fokus på kommunikationen

Han er sikker på, at forløbet, der bestod af fire elementer, har klædt ham på til de nye udfordringer. Han fik bl.a. mulighed for at tale med henholdsvis en coach og en mentor og tage et modul i kommunikation, organisation og ledelse på diplomniveau.

”Det teoretiske har hjulpet mig med at forstå, hvordan andre mennesker tænker og handler. Så det har givet mig nogle arbejdsmetoder til, hvordan jeg håndterer situationer som eksempelvis konflikter. Jeg er også blevet opmærksom på, hvorfor kommunikation er vigtig,” siger Klaus Gerner Nielsen og uddyber:

”Det er ikke så interessant, hvilket budskab man sender som leder. Det er mere interessant, hvordan medarbejderne forstår det. Så det er vigtigt at tænke på modtageren. Der har jeg heldigvis nu nogle redskaber, der kan hjælpe mig.”

Mentor gav meget

Det var imidlertid ikke kun modulet, som Klaus Gerner Nielsen fik noget ud. Samtalerne med både coachen og mentoren hjalp ham med, hvordan han skal arbejde med sig selv som leder.

”Coachen viste mig, hvordan jeg skal arbejde med mig selv i forhold til lederjobbet, mens mentoren gav mig mulighed for at reflektere over, hvordan jeg konkret kan løse opgaverne. Han kunne sætte sig ind i mine udfordringer, og jeg kunne lære rigtig meget af ham. Han har udvidet mit ledelsesperspektiv i forhold til, hvad ledelse er, og jeg kan nu se, hvordan man kan arbejde med de forskellige perspektiver og koble teorien til praksis,” siger han.

Klaus Gerner Nielsen og de andre deltagere afsluttede forløbet med en opgave.

”Det var en god måde både at bruge noget af det, jeg havde lært, og noget af det, jeg bruger i mit arbejde. Jeg interviewede nogle af mine kolleger om, hvordan de ser på praksis. Det kan jeg helt sikker koble med teorien og bruge i fremtidige arbejde,” forklarer han.

Klaus Gerner Nielsen er 29 år og uddannet på Slagelse Pædagog Seminarium i 2009. Han har siden arbejdet i Røde Kors Børnehus, som er en selvejende institution i Sorø Kommune. Han har bl.a. været tillidsrepræsentant i to år samt motorikansvarlig.

Det fik ledertalenterne i forløbet ’Fra medarbejdet til leder’:

  • 4 individuelle mentorsamtaler á én time,

  • 3 netværksmøder á to timer mellem kommunens ledertalenter,

  • 3 individuelle coachsamtaler á 1½ time,

  • 1 modul på diplomlederuddannelsen (Ledelse, kommunikation og organisation) over fem dage,

  • en samtale om talentets fremtidige karriereudvikling i forlængelse af forløbet.

  • diplommodulet blev afsluttet med opgaveskrivning og eksamen.

Skribentinfo

Kommentarer