Ledelse skal være en holdsport

Ledelse er ikke kun en enkeltmandspræstation og et fag for ensomme superhelte. Ledere i kommuner og regioner løser deres opgaver mest effektivt, når de er en del af et velfungerende ledelsesteam. Men hvordan får man et hold med lutter anførere til at spille godt sammen?

Skribentinfo

En stærk vilje til at udrette noget særligt sammen. En chef, der virkelig engagerer sig. Og et team, hvor lederne ikke ser hinanden som konkurrenter, men får det bedste ud af de andres styrker. Sådan ser et velfungerende team ud i den første større undersøgelse af ledelsesteam i den offentlige sektor.

– Ledelsesteam skal ikke betragtes som ”gruppeterapi” for ledere. At lederne er dygtige til at arbejde sammen om et fælles mål, er et benhårdt krav, hvis kommuner og regioner fremover skal levere god velfærd mere effektivt, siger Søren Thorup, afdelingschef i KL og formand for Væksthus for Ledelse.

Væksthus for Ledelse, har udvalgt og analyseret 12 ledelsesteam på alle niveauer i kommuner og regioner. Og hovedbudskabet er klart og enkelt:

– Når ledere står sammen i stærke ledelsesteam, bliver deres ledelse bedre, end når de står hver for sig. Alle ledelsesteam vil kunne finde inspiration i undersøgelsen til at gøre hinanden bedre, siger Bodil Otto, formand for HK/Kommunal og næstformand i Væksthus for Ledelse.

Undersøgelsen viser blandt andet, at lederne i et godt team ikke blot støtter og supplerer, men også kritisk udfordrer hinanden. Det fremmer en helhedstænk-ning, som der er hårdt brug for – blandt andet på de stadig større sygehuse.

– Når vi gerne vil have både sammenhængende patientforløb og effektiv drift, er det vigtigt med ledere, der ikke alene tænker på deres egen funktion eller afdeling. De skal også i fællesskab kunne lede på tværs af faggrupper og specialer, siger Signe Friberg forhandlingsdirektør i Danske Regioner og medlem af Væksthus for Ledelses bestyrelse.

Bestil hæftet her.

Bestil hæfte

 

Få anderledes inspiration til dit ledelsesteam

De fem kendetegn ved et godt ledelsesteam er blevet fortolket af et jazzorkester og et performanceteater – som inspiration til team, der gerne vil blive bedre sammen. Resultatet kan ses og høres her.

 

Skribentinfo

Kommentarer