Ledelseskommission: Du skal formulere dit ledelsesgrundlag

Alle ledere bør formulere deres eget personlige ledelsesgrundlag inden for organisationens ledelsesgrundlag, lyder anbefalingen fra Ledelseskommissionen. Men hvad betyder det? Hvordan gør man? Og hvem skal læse det? Læs her, hvad du som leder får ud af at formulere dit eget ledelsesgrundlag, og hvordan du helt praktisk griber det an.

Skribentinfo

"Et ledelsesgrundlag er den bedste måde at formidle, hvem du er som leder, og hvad du gør i dit arbejde, til dine ledere og medarbejdere og de borgere, som du giver værdi for," siger Lotte Bøgh Andersen, forsker i offentlig ledelse på Aarhus Universitet og VIVE samt medlem af Ledelseskommissionen. Kommissionen er nedsat for at komme med anbefalinger, der skal understøtte god ledelse i hele den offentlige sektor.

Lotte Bøgh Andersen oplever, at de ledere, som har brugt tid på at tænke over deres ledelsesgrundlag, har gjort sig positive erfaringer.

"Det har gjort lederne mere bevidste og reflekterede over egen ledelse og at få en dialog om det med egen chef, medarbejdere og ledelseskolleger," siger hun.

Ledelseskommissionen: 28 anbefalinger til bedre ledelse

Det er ikke kun for din egen skyld

Lotte Bøgh Andersen har sideløbende med sine arbejdsopgaver skrevet på sit ledelsesgrundlag som leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Centeret åbnede den 23. maj i år. Hun har brugt ledelsesgrundlaget til at afstemme sit ledelsesrum i forhold til egen leder og få tydeliggjort sine prioriteter og værdier i forhold til de medarbejdere, hun har ansvar for. Mennesker, der har brug for at vide, hvordan hun leder og hvorfor.
Og ifølge Lotte Bøgh Andersen er det ikke kun en selv, der har glæde af, at man formulerer sit personlige ledelsesgrundlag.

 "Selvom et ledelsesgrundlag er første trin i forhold til din udvikling som leder, fordi du reflekterer over egen praksis, så giver det også mening i forhold til medarbejderne, som er dem, du skal skabe resultater sammen med. I forhold til ens egen chef er det også givende, fordi i et samarbejde har hun jo brug for at vide, hvem man er som leder," siger Lotte Bøgh Andersen.

Men det er ikke kun internt i organisationen, at et personligt ledelsesgrundlag giver mening. Også i forhold til samarbejdspartnere og borgere kan det være brugbart. Et helt konkret eksempel er fx forældrene i en vuggestue, som kan have glæde af at vide hvilke værdier, der ligger bag lederens handlinger.

3 gode grunde til at formulere dit personlige ledelsesgrundlag:

  1. Du tydeliggør overfor chef, medarbejdere og borgere, hvem du er, og hvad du står for.
  2. Det giver dig mulighed for at reflektere over din egen ledelsespraksis.
  3. Du får et afsæt til en skræddersyet udviklingsplan for dig selv.

One size doesn't fit all

Lotte Bøgh Andersens ledelsesgrundlag er nedfældet på papir og fylder halvanden side, men der er ikke nogen regler for, hvordan et ledelsesgrundlag skal se ud. Det vigtigste er, at ledelsesgrundlaget passer til den leder, som laver det. Og at det passer til modtagerne.

"Formen skal være fri, så den passer til forskellige typer ledere. Det vigtigste er, at det passer til dem, som man kommunikerer med. For en forsker kan det være fint med et papir, hvor tingene er skrevet ned. For en vuggestueleder kan det være lige så brugbart med en tegning, der illustrerer, hvilke værdier, man har, hvem man er som leder, og hvad man arbejder for," siger hun og understreger, at mange ledere i forvejen præsenterer deres ledelsesgrundlag mundtligt i fx jobsamtalen eller til introduktionen af nye medarbejdere, og at det er helt fint, hvis det er det, der passer bedst til modtageren.

Dit startkit til dit ledelsesgrundlag

Se bl.a. Lotte Bøgh Andersens ledelsesgrundlag
Startkit til dit personlige ledelsesgrundlag


Der er ingen fast ramme

At formulere dit personlige ledelsesgrundlag skal ikke ses som en byrde eller pligt, men som en mulighed du kan gribe, når det passer ind i dine øvrige ledelsesopgaver.

"Det personlige lederskab er noget man arbejder på hele tiden i sin egen organisatoriske kontekst. Derfor vil der være mange ledere, der tidsmæssigt vælger løbende at reflektere over deres personlige ledelsesgrundlag, og på et senere tidspunkt formulerer selve ledelsesgrundlaget," siger Lotte Bøgh Andersen og forklarer, at der heller ikke er en fast ramme for, hvor ledelsesgrundlaget skal ligge henne, og at det er vigtigt at huske på, at der er en forskel på fx en kommunes ledelsesgrundlag og dit eget personlige ledelsesgrundlag, som ikke nødvendigvis behøver ligge online og dermed frit tilgængeligt for alle.

Dit personlige ledelsesgrundlag kan hænge på en opslagstavle, ligge på en hjemmeside eller hænge som en tegning på din dør. Det kan også overleveres mundtligt i forskellige sammenhænge. Måden, du synliggør dit ledelsesgrundlag, er altså afhængigt af kontekst og målgruppe.

"Dit personlige ledelsesgrundlag er din identitet som leder. Og hensigten med at formulere det er først og fremmest ledelsesudvikling," siger Lotte Bøgh Andersen og tilføjer: "Det er aldrig for sent at udvikle sit personlige lederskab".

Læs også: Personligt lederskab: Hvor godt kender du dit?

Skribentinfo

Kommentarer