Podcast: Psykologisk tryghed giver trivsel og færre fejl

Hvad er psykologisk tryghed, og hvordan kan du som leder være med til at skabe og understøtte det? Lyt med i denne podcast, når en forsker og en cheflæge drøfter, hvordan man kan arbejde med psykologisk tryghed.

Skribentinfo

Psykologisk tryghed er efterhånden blevet noget, der tales om på de fleste arbejdspladser og dermed også en ting, ledere bør forholde sig til.

Når den psykologiske tryghed er høj, er teamet bedre til at videreudvikle på hinandens idéer, det arbejder mere effektivt, og personaleomsætningen falder.

Væksthus for Ledelse har været en tur på Rigshospitalet for at tale med Mille Mortensen, selvstændig forsker samt organisations- og udviklingskonsulent, og Morten Breindahl, cheflæge på afdeling for intensivbehandling af nyfødte og mindre børn på Rigshospitalet. Her taler de om, hvad psykologisk tryghed er, og hvordan man kan arbejde med det.

Der er meget på spil

Psykologisk tryghed handler om en kultur, hvor medarbejderne føler sig sikre på, at de ikke bliver nedgjort eller ydmyget, hvis de fremsætter idéer, spørgsmål, bekymringer eller påpeger fejl.

Og det er vigtigt, mener Morten Breindahl:

”Vi kan ikke klare os uden psykologisk tryghed. Vi er helt inde ved kernen af vores virksomhed. Det er nemlig evnen til at kunne samarbejde, evnen til at kunne levere et godt stykke arbejde”, siger han og fortsætter:

”Der er meget på spil, og i det felt er det utrolig vigtigt, at vi har en åben, fordomsfri, ærlig snak og samarbejde. Hvis ikke vi har det, opstår der stor risiko for, at der begås fejl, og specielt også en risiko for, at man ikke taler om de fejl på en åben måde, fordi man frygter for repressalier. Og det er mega farligt for patienterne”.

Forebygger mental nedslidning og stress

Men psykologisk tryghed handler ikke kun om at undgå eller i hvert fald lære af fejl. Det handler også om at undgå mental slitage og stress, siger Mille Mortensen.

”Psykologisk tryghed kan også hjælpe som en forebyggelsesstrategi omkring ikke at blive syg af at gå på arbejde, fx hvis man bliver udsat for krænkende handlinger og andre stress-relaterede former”, forklarer hun.

Men blot fordi man har en høj grad af psykologisk tryghed, betyder det ikke, at alle problemer forsvinder, er Mille Mortensen og Morten Breidahl enige om.

”Når vi sidder her hos mig og taler om psykologisk tryghed, skal det ikke forstås på den måde, at vi har et toptunet arbejdsmiljø, hvor der aldrig er problemer. Dem er der masser af. Men for mig er det vigtigste den måde, vi takler de problemer på. Fordi problemer vil der altid være, når vi taler om mennesker”, siger Morten Breidahl.

Lyt til hele podcasten her, hvor samtalen også kommer omkring, hvad du som leder kan gøre – og absolut ikke skal gøre – i arbejdet med at skabe psykologisk tryghed.


Podcasten varer ca 30 minutter.

Medvirkende:
Mille Mortensen - selvstændig forsker samt organisations- og udviklingskonsulent
Morten Breindahl - cheflæge på afdeling for intensivbehandling af nyfødte og mindre børn, Rigshospitalet
Vært, tilrettelæggelse og produktion: Tue Sørensen, Aloud Media


Find alle Væksthus for Ledelses podcasts

Skribentinfo

Kommentarer