Procesbeskrivelse for projekt med personalepolitik

I fem trin kan I gennemføre en proces frem mod en ny personalepolitik - eller en del-politik for et enkelt område.

Skribentinfo

Trin 1

Erkendelse af behov

 • Beslutning om iværksættelse af projekt (ledelsen)
 • Inddrage ekstern konsulent?
 • Overvejelser omkring tilpasning af projektforløb i forhold til arbejdspladsens kultur.
 • Koordinering af medlemmer til projektgruppen.

Trin 2

Projektgruppen

 • Valg af projektgruppe, størrelse,sammensæt-ning
 • Information om projektet, til arbejdspladsens medarbejdere.
 • Planlægning af 1. møde med projektgruppen.
 • Løbende information til alle medarbejdere om projektets fremskridt.

Trin 3

Projektstart

 • Præsentation af projektforløb, for projektgruppen.
 • Gennemgang af projektets proces, mål og formål.
 • Gennemførelse af brainstorm for indhold af PP.
 • Oplistning af mulige emner for PP på arbejdspladsen.
 • Udfærdigelse af procesbeskrivelse.
 • Ressource og tidsforbrug.
 • Løbende information til alle medarbejdere om projektet.

Trin 4

Udfærdigelsesfasen

 • Gennemførelse af projektgruppemøder.
 • Diskussion af PP indhold.
 • Mødereferat.
 • Skriveproces, samt udfærdigelse af oplæg til hvert projektmøde.
 • Diskussion af oplæg.
 • Gennemgang og kontrol af endelig PP, i projektgrp.
 • Vurdering af layout (mappe, folder, intranet etc).

Trin 5

Evaluering & Præsentation

 • Godkendelse fra ledelsen.
 • Evaluering af projektforløbet. (Projektgruppen, ledelsen og medarb.).
 • Præsentation af PP for hele arbejdspladsen
 • Eventuelt arrangeres et "event".

Skribentinfo

Kommentarer