Sådan kan I måle den sociale kapital

Social kapital er ikke et nyt færdigpakket koncept eller værktøj, du kan hive frem til særlige lejligheder. Det handler om et konstant fokus på jeres relationer og samarbejde. Har du imidlertid svært ved at komme i gang med arbejdet, er der hjælp at hente her.

Skribentinfo

At arbejde med organisationens sociale kapital betyder, at arbejde på at højne tilliden, retfærdigheden og samarbejdsevnen. Og det arbejde må ikke forveksles med et kvik-fix, men er en kontinuerlig arbejdsindsats, hvor de tre elementer integreres i de øvrige processer.

Af samme grund kan det være svært at gennemskue, hvordan man kommer i gang og ikke mindst gør det i praksis. Hvis du som leder er i tvivl, kan du hente inspiration i pjecen ’Guide til måling af social kapital’, der guider gennem tre overordnede trin.

Kort om social kapital

Social kapital er en måde at forstå, måle og tale om alt det, en organisation kan udrette i kraft af gode relationer mellem medarbejdere og ledere. Ved at satse på tillid, retfærdighed og samarbejde om kerneopgaven kan virksomheder både øge medarbejdernes trivsel og højne kvalitet, produktivitet og innovationsevne. Udsigten til de gevinster har fået social kapital højt op på mange lederes dagsorden.

Læs introduktion til social kapital her 


1. Tilrettelæg målingen

Forud for det konkrete arbejde, skal I foretage en før-måling af den nuværende sociale kapital, da det giver et fundament at starte ud fra. Hvilket også giver et pejlemærke til, om der er særlige områder, der kræver forbedringer.

Ligeledes rådes man til at gøre nogle overvejelser, f.eks.:

 • Hvad skal det fx betyde at arbejde med social kapital hos jer?
 • Hvordan ønsker I at gennemføre undersøgelsen?
 • Skal det være en ganske kort og hurtig undersøgelse, eller ønsker I, at målingen af social kapital skal kombineres med andre målinger på samme tid?

2. Sådan måler I den sociale kapital

Andet trin er et spørgeskema, som kan bruges til at måle jeres sociale kapital. Det kan bruges både før, under og efter arbejdet. Eller helt præcist, kan det bruges som pejlemærke løbende, da det giver et billede af, hvor jeres sociale kapital løbende kan forbedres.

Skema til måling af social kapital

3. Fra måling til handling

Måling af social kapital sætter emnet på dagsordenen, men lad det ikke blive ved målingen, råder guiden endeligt. Brug målingen som et skridt til at komme videre og til at udvikle jeres sociale kapitel – også selvom det første resultat ikke viser det, I havde forventet.
For at sikre, at I kommer videre fra måling til handling, kan det være en god idé at opdele processen i yderligere 8 trin.

Arbejdet med social kapital i 8 trin

 1. Tal om, hvad social kapital betyder for jer. Hvad betyder tillid, retfærdighed og samarbejdsevne netop på jeres arbejdsplads?
 2. Drøft i fællesskab, hvad I ønsker at have ud af en måling af den sociale kapital
 3. Tal om, hvad resultaterne skal bruges til, og hvordan I kommer fra måling til handling
 4. Planlæg processen i fællesskab
 5. Spørgeskemaet udfyldes, indsamles og beregnes
 6. Tag en dialog om, hvad resultaterne viser, og hvad der skal til for at forbedre samarbejde og trivsel
 7. Udvælg de elementer, I ønsker at arbejde videre med, og som, I tror, kan øge jeres sociale kapital
 8. Lav en handlingsplan, hvor I fastsætter milepæle, ansvarlige og rammerne for det videre arbejde.

 

Når man vælger at arbejde strategisk og systematisk med social kapital handler det, som indledningsvist skrevet, om at man prioriterer social kapital som en central del af arbejdet og de beslutninger der tages. Det betyder også, at elementerne i social kapital (tillid, retfærdighed og samarbejdsevne) skal integreres i arbejdspladsens øvrige processer og daglige drift.
Der er med andre ord tale om en proces, der hele tiden gentager sig, og hvor arbejdspladsen løbende arbejder med modellen for: måling, vurdering, prioritering og handling.

 

Kom i gang med arbejdet med social kapital:

Væksthus for Ledelse: ’De skjulte velfærdsreserver – viden og visioner om offentlig ledelse med social kapital’

Lederwebs ’Guide til social kapital’

Skribentinfo

Kommentarer