Sådan tackler du en konflikt med din chef

Måske er du bange for at miste anseelse, gå glip af en forfremmelse, eller allerværst; at blive fyret. Undskyldningerne for ikke at tage en konflikt med din chef kan være mange, men de hjælper dig ikke. Læs her og få råd om, hvordan du griber det an.

Skribentinfo

Du har sikkert prøvet at håndtere konflikter mellem dine medarbejdere. Her står du ofte udenfor konflikten og er den, der skal løse konflikten imellem to eller flere parter. Du har derfor det hele lidt på afstand, og er den med overskud og ro, som kan have det store overblik.

Der er meget på spil

Men hvad så, når du har en konflikt med din chef? Det er svært nok i sig selv at være en af parterne, som er personligt involveret i en konflikt. Pludselig er der følelser på spil, og det er langt sværere at have det kølige overblik, som du er vant til, når du har konflikten på afstand. Når konflikten ovenikøbet er med din chef, bliver det rigtig svært. Her gør magtbalancen nemlig, at du kan komme til at føle dig i klemme.

Den skæve magtbalance gør, at du har mere på spil og derfor kan frygte en masse forskellige scenarier udspille sig, hvis du tager konflikten med din chef op. Det kan være frygten for at blive anset som besværlig, frygten for at miste en forfremmelse eller sågar at blive fyret.

5 konfliktudløsere

Hver gang der er en konflikt mellem en leder og dennes chef, er der tale om en unik situation med unikke udfordringer. Konflikter med chefen kan opstå ud af mange forskellige situationer. 

Her er fem eksempler på konfliktudløsere. Når du kender dem, kan du lettere identificere de problemer, der opstår inden, de udvikler sig til en større konflikt.

1. Der er ingen klare roller eller retningslinjer
Det kan være, at du ikke er sikker på, hvordan dit arbejde støtter din chefs arbejde, og hvordan det passer sammen med organisationens mission. Det er muligt, at du synes, du løser opgaver, som egentlig er chefens opgaver. Din chef synes måske, at hun gør for meget af dit arbejde.

2. Du og din chef har forskellige perspektiver
Afhængig af strukturen i organisationen skal I hver især yde en forskellig indsats og I står til ansvar over for forskellige parter. Du og din chef lægger måske ikke mærke til eller reagerer på de samme ting, fordi I har forskellige positioner i organisationen.

3. Du har ikke tillid til din chefs evner
Mange forskellige situationer kan være årsag til manglende tillid. Måske var du i venteposition til din chefs stilling, og bliver bedt om at hjælpe din nye chef i det job, du egentlig troede, du skulle have. Måske synes du ikke, at din chefs kvalifikationer er så åbenlyse som dine i forhold til at opnå resultater i chefstillingen.

4. Din chef har ikke tillid til dig
Din chef har ikke tillid til dig og dine evner som leder, og det kan du tydeligt mærke.

5. Du og din chef har ikke samme syn på etik, værdier og integritet
Etik, værdier og integritet er dybt rodfæstet i mange af de valg, vi dagligt træffer. Derfor kan der opstå konflikter, hvis du og din chef ser forskelligt på disse ting. Selv små handlinger kan udløse undren og skepsis, hvis I ser meget forskelligt på tingene.

 

Politiske manøvrer

Lad være at gå bag om din chef, når der opstår konflikter. Tal med din chef, når der er problemer.

Bagtalelse

Undlad at underminere din chef – det vil helt sikkert give bagslag. Støt din chef, når du er sammen med kolleger og medarbejdere.

Fedteri

At forstå og støtte chefens synspunkter betyder ikke, at du skal droppe dine egne idéer og værdier. Du behøver heller ikke at tilbageholde negativ information. Overvej, hvornår noget skal drøftes i et større forum, og hvornår det skal gøres bag lukkede døre.

Dvælen ved uenighed

Det er sundt at være uenig, men bær ikke rundt på uenighederne hele tiden. Lad det ikke få indflydelse på ellers gode relationer og lad det ikke plage dit sind.

7 trin: Gå strategisk til konflikten

Når du har en konflikt med din chef, er du nødt til at løse den, for du kan ikke have et produktivt samarbejde med en person, som du er i konflikt med. Men hvordan gør du det bedst? Det er svært ikke at være påvirket og have følelser i klemme pga. konflikten, og sandsynligheden for, at du ikke kan forholde dig nøgternt og helt rationelt til situationen er til stede. Derfor er det en god idé at gå strategisk til værks med disse syv trin.

1. Bliv bevidst om dig selv
Hvis du bliver mere bevidst om dig selv, kan du blive bedre til at forstå, hvorfor du tænker og føler som du gør, og hvorfor du reagerer, som du gør i en given konfliktsituation. Koncentrer dig om to ting:

  1. Vær bevidst om dine umiddelbare tanker og følelser, når du bliver konfronteret med en handling eller en situation, som får dig til at handle, som om du står i en konflikt.

  2. Klarlæg og bliv bevidst om de handlinger og reaktioner eller håndteringsstrategier, du bruger til at undlade og udsætte at tage dig af en konflikt.

2. Undersøg din egen opfattelse af konflikten 
Undersøg, hvilke umid­delbare antagelser du gør ud fra situationen. Sammenlign dine tan­ker, følelser og din adfærd med den faktiske situation. Tænk over følgende fem ting som forberedelse til næste trin:

  • Hvem – identificér, hvem du er i konflikt med
  • Hvad – identificér konfliktens kilde
  • Hvornår – find en dato, hvor du kan mødes med den person, du har en konflikt med
  • Hvor – find et neutralt, ikke-truende mødested
  • Hvorfor – mind dig selv om, at du ikke ønsker at opnå sejr med mødet, men at opnå en løsning af konflikten, som gavner alle in­volverede parter.

3. Forstå andres synspunkter
Evnen til at se ting fra andres synspunkt er essentiel for at kunne håndtere konflikter effektivt. For at nå til den forståelse, skal du først håndtere dine egne følelser. Når du har gjort det, så tal med din chef for at høre hans/hendes mening. Der er tre elementer i at forstå andres synspunkt: Undlad at dømme, stil spørgsmål for at ud­vide dit eget perspektiv og accepter andres synspunkter.

4. Brainstorm løsninger
Led efter et fælles grundlag. Drøft det med din chef. Udtryk dine synspunkter ærligt og åbent, vær specifik, og bed om feedback. Hvis der opstår konflikter ud fra forskelligheder i værdier eller tanker, kan det at finde et fælles grundlag – selv at blive enige om, at man er uenig – bryde den spænding, der ligger i konflikten. Hvis konflikten er relateret til en opgave, kan flere forskellige løsninger være mulige.

5. Udarbejd en handlingsplan
Udarbejd en handlingsplan ud fra de problemer, du fandt frem til under punkt fire. Drøft handlingsplanen med din chef og bed om feedback.

6. Implementér din handlingsplan
Hold din chef orienteret om, hvordan det skrider frem med hand­lingsplanen, som du udarbejdede og drøftede med chefen.

7. Evaluér din handlingsplan
Gennemtænk de forskellige konfliktsituationer, du har oplevet og skriv ned, hvad der virkede og hvad der ikke virkede, da du skulle løse konfliktsituationen. På den måde kan du lære, hvordan du bedre håndterer konflikter i fremtiden. Det kan være en hjælp at lave en personlig læringsjournal til det formål.

Artiklen er skrevet på baggrund af ”Guidebog – fra ide til handling. For ledere: Hvordan man håndterer konflikter med sin chef. Bogen kan bestilles hos www.birmar.dk 

 

Skribentinfo

Kommentarer