Skal opgaven klares hjemme eller på kontoret? Tag dialogen

Arbejder medarbejderne både hjemme og på kontoret? Så kan der være behov for, at du hjælper med at planlægge, hvor fra de forskellige opgaver løses. Forskning viser, at det ikke altid er let at navigere i. Her får du viden og et værktøj, som kan hjælpe.

Skribentinfo

Nogle opgaver løser medarbejderne bedst på kontoret, hvor de mødes med kollegerne. Andre løser de mindst lige så godt derhjemme. Men hvordan ved medarbejderen eller du, om han eller hun bør møde ind eller kan løse opgaven hjemme?

En svær dialog af flere årsager

Dialogen om fremmøde kontra hjemmearbejde er ikke altid let. Og ledere kan være tilbageholdende med at tage den.

Det viser et forskningsprojektet Ledelse af hybride arbejdspladser, som udføres af erhvervsakademiet Cphbusiness.

Noget tyder på, at der er sket et skred imellem arbejdspladsen og det private, og at det i nogles øjne er blevet en privat sag, hvor de arbejder fra.

Men det er vigtigt, at du som leder får åbnet dialogen og hjælper med planlægningen. Både for organisationens skyld – men især for medarbejdernes skyld. Når du som leder tager dialogen og forventningsafstemmer med medarbejderen, resulterer det ofte i, at opgaven bliver løst bedre.

Sådan hjælper du medarbejderne med at planlægge

Her får du inspiration og en model, som forhåbentlig kan hjælpe, når I sammen skal drøfte og planlægge, hvor opgaverne løses.

Den kan illustreres sådan her:

Hent modellen i pdf her

To ting er oplagte at se på:

  1. Er målet for opgaven kendt eller ukendt? Er det fx en opgave, som medarbejderen har udført før, eller er der tale om en opgave, der kræver nytænkning og innovation?
  2. Kan opgaven løses alene eller i samarbejde med andre?

Når I har svaret på de to spørgsmål, kan I kigge på modellen og placere opgaven sådan her:

  • Kendt opgave, som løses alene

Hvis medarbejderen ved, hvad opgaven skal resultere i, og personen kan løse den alene, kan opgaven nok godt klares fra hjemmekontoret.

  • Kendt opgave, som løses sammen med andre

Hvis opgaven er velkendt, men kræver, at flere medarbejdere arbejder sammen – så kan opgaven både løses på kontoret fysiske eller online via hjemmearbejde behøver de ikke nødvendigvis at sidde sammen fysisk. Men hvis medarbejderne ønsker at møde ind, skal der selvfølgelig være mulighed for det.

  • Ukendt opgave, som løses sammen med andre

Hvis I ikke på forhånd kender opgaven og opgavens mål, og der er flere om at løse den, så er det oplagt at tage ind på kontoret, hvor der er mulighed for at sparre, udvikle, være innovativ og arbejde tæt sammen med kollegerne.

  • Ukendt opgave, som kan løses alene

Hvis medarbejderen skal løse opgaven selv, men ikke kender den indgående, kan både fremmøde og hjemmearbejde være relevant. Måske kræver noget af opgaven fordybelse, som gør, at den del klares bedst hjemme. Men vil medarbejderen fx spørge kollegerne til råds om opgaven, kan det være bedst at møde ind på kontoret.

Et værktøj til dialog og planlægning

Tænk modellen som et dialogværktøj, som du kan bruge i samtalen med din medarbejder. Eller giv den videre til medarbejderen som et værktøj til at understøtte refleksion og en hjælp til selv at planlægge, hvorfra opgaverne løses.

I mange større opgaver og projekter er der dele, som klares bedst på kontoret og andre dele, som passer lige så godt til hjemmearbejdspladsen. Derfor kan det være en idé, at I kigger på opgavens delelementer og sætter dem ind i modellen sammen.

De fire kategorier dækker ikke nødvendigvis alle opgavetyper på alle arbejdspladser. Fx vil nogle ukendte opgaver kunne løses online, hvis medarbejderne har de nødvendige IT-kompetencer og etablerede relationer.

Om projektet Ledelse af hybride arbejdspladser

Forsknings- og udviklingsprojektet Ledelse af hybride arbejdspladser bliver udført på erhvervsakademiet Cphbusiness, som tilbyder efter- og videreuddannelse inden for ledelse.

Projektet løber fra 1. januar 2022 - 1. februar 2023 og har blandt andet indsamlet data ved kvalitative interviews med ledere og medarbejdere i virksomhederne Novo Nordisk, DK TV og Nordania Leasing. Formålet med projektet er at udvikle guidelines og metoder, der gør det nemmere for ledere at etablere, udvikle og lede en hybrid arbejdsplads i samarbejde med medarbejderne.

Læs også artiklen: Leder på en hybrid arbejdsplads: Tre fælder, du skal undgå, som er skrevet fra viden indsamlet i forskningsprojektet. 

Vi du have mere viden om projektet, så kontakt lektor og projektleder Maisa Larsen dé Martino fra Cphbusiness på mldm@cphbusiness.dk

Skribentinfo

Kommentarer