Tal troværdigt – og få dine medarbejderes opbakning

Når du tager ordet foran dine medarbejdere, er det din opgave at skabe mening, retning og opbakning. Det gør du ved at gøre jeres vision lysende klar, konkret og få den til at kalde på dine medarbejdere. Få her tre gode råd om, hvordan du gør det.

Skribentinfo

”Great Place to Work” kårer hvert år Danmarks bedste arbejdsplads. Udover stolthed over arbejdspladsen, fællesskab med kollegaer og tillid til ledelsen er en klar vision et af de parametre, der bonner ud i meget tilfredse medarbejdere. For at gøre visionen klar og tydelig, skal den kommunikeres ud til alle medarbejdere. Igen og igen. En vision har ingen betydning, hvis den blot står skrevet på jeres hjemmeside eller på side tre i jeres nedskrevne strategi. Som leder er det i høj grad din opgave, via din kommunikation, at få bragt det højere formål til live i hverdagen: Hvad er det for en sag, I arbejder jer hen imod, og hvordan hænger det sammen med det, der sker lige nu, og det, der skal ske fremover? Hvordan er forskellige initiativer vigtige brikker i puslespillet, der gør visionen til virkelighed? 

Få her genveje og inspiration til at gøre visionen klar.

1. Dine slides er blot sekundant

Du har indkaldt dine medarbejdere til et personalemøde, hvor du vil fortælle dem, hvad der skal ske i den nærmeste fremtid, og hvad du har brug for fra dem. Det er nu, du ikke skal falde for fristelsen til at få lavet en flot og imponerende præsentation, der nærmest ligner en brochure – så funklende får den fremtiden til at se ud. Det er nu, det er dig, der er vigtig – ikke dine slides.

Du skal tale til dine medarbejdere med både dit hoved og dit hjerte for at få dem med, så I sammen kan gøre vision, strategi og mål til virkelighed. Det er ikke svært, når du først har styr på kernen i dit oplæg. Jo mere du gør visionen konkret og har en grundfortælling, der binder dit oplæg sammen, jo mindre behøver du være nervøs for ikke at kunne huske vigtige detaljer.

Samtidig får du den bonus, at en grundfortælling i dit oplæg i langt højere grad gør dit oplæg levende, medrivende og motiverende for dit publikum.Hvis dine værdier som leder er ærlighed og nærvær, udtrykker du dem, når du træder frem. Lad dine slides være sekundant med billeder, der understreger dine pointer og giver dit publikums tanker et holdepunkt. Men det er dig, der skal have dem med ind i fremtiden. Det er dig, der rykker dem.

2. Brug dit engagement 

Når du rejser dig op og formidler et budskab til dine medarbejdere, forholder de sig til dit kropssprog og din stemmeføring: Udviser du selv engagement og passion om budskabet? Har du ejerskab til det? Virker du sikker og rolig om den kurs, der er sat?

Din udstråling er lige så meget en del af dit budskab, som dine ord er. Hvis du ikke selv udstråler engagement, er det stensikkert: Det bliver meget svært at engagere dine medarbejdere. Derfor er det afgørende, at du ikke bare tror på dit budskab, men også ved, hvordan du videreformidler det engageret og troværdigt. Her gælder det om, at du gør de værdier, der ligger til grund for dit budskab, tydelige, så dine medarbejdere kan spejle sig i dem. Stil dig om på deres side af bordet og se budskabet fra deres side: Hvad skal der til for, at de vil se det med sympatiske briller? Hvordan skal du vinkle budskabet? Hvilke historier skal med for at skabe indlevelse? Hvilke fakta skal med for, at de kan følge logikken? 

3. Omfavn sårbarheden – den giver dig gennemslagskraft

Glem blufærdigheden og giv dig selv lov til at blive lidt ’fired up’, som amerikanerne siger. Det kan føles uvant og sårbart at lade dit eget engagement skinne igennem, når du taler til dine medarbejdere. Lad ikke frygten for at være lidt sårbar, når du står over for dine medarbejdere, holde dig tilbage. Det er selve sårbarheden omkring din passion for visionen, der giver dig ørenlyd. Den, der får dine medarbejdere til at spærre øjne og ører op, blive inspirerede og motiverede.

Som forandringsguruen John Kotter fra Harvard Business School siger: “Win over hearts and minds”. Glem aldrig at tale til hjertet, når du skal flytte dit publikum. Det er her, du kommer til at gøre en forskel med din kommunikation. Det er her, du leder din organisation endnu tættere på jeres vision.

Læs mere i bogen Tal troværdigt - og få succes med din kommunikation

Se også: Video: Bliv en bedre taler

Skribentinfo

Kommentarer