Værdibaseret ledelse

Lederwebs introduktion til værdibaseret ledelse. Hvad er det? Og hvordan bruger du det i dagligdagen?

Skribentinfo

Værdibaseret ledelse består af at sætte ord på det fundamentalt væsentlige i organisationen – både på det, der i forvejen er rigtig godt, og på det, som I gerne vil opnå.

Værdier er nemlig det, som fortæller os mennesker, hvad der er rigtigt eller forkert, godt eller dårligt, positivt eller negativt. Værdier er det, vi bedømmer en situation, en handling eller et menneske ud fra.

Det gode ved værdier er på denne måde, at de giver medarbejderne bevægelsesrum at handle indenfor i modsætning til fx regler, der per definition er kategoriske og ufleksible og bedst virker i et meget forudsigeligt og ensformigt system. 

Den åbenlyse fare ved værdier er dog på den anden side, at de kan være alt for abstrakte og dermed åbne for fri fortolkning, så de ikke længere kan siges at være fælles gods i organisationen.

Læs også: Hvad er værdibaseret ledelse?

Hvorfor benytte værdibaseret ledelse?

Ved at arbejde ud fra et værdigrundlag bliver medarbejderne bevidstgjort om handlinger, metoder og produktkvalitet. At lede ud fra værdier er altså en måde at udfordre vanetænkningen og automatikken blandt dine medarbejdere og sætte konstruktive spørgsmålstegn ved, ”vi plejer jo at…”.

Samtidig er det vigtigt at understrege den samlende funktion, som værdibaseret ledelse har, hvor værdierne udgør et grundlæggende sæt af fælles forestillinger, som tilsammen danner fundamentet for et kulturelt fællesskab.

Værdier bliver på denne måde referenceramme for antagelser, holdninger, normer og forventninger og sikrer en fælles ånd i organisationen.

Værdibaseret ledelse kan på denne måde i sidste ende også have en effekt udadtil ved at påvirke organisationens image. Med et troværdigt og konkret værdisæt, kan I måske tiltrække medarbejdere med lige netop den profil, der passer ind hos jer, eller som I synes, I mangler.

Hvordan griber du bedst værdibaseret ledelse an?

Arbejdet med værdibaseret ledelse består groft skitseret af to overordnede trin:

  1. Bliv enige om et sæt konkrete værdier
    At blive enige om et sæt konkrete værdier vil sige, at både ledelse og medarbejdere får lov at byde ind med deres bidrag. Ledelsen bør især vægte værdier, der karakteriserer organisationen, som de ser den, i den ideelle fremtidsvision. Medarbejderne kan derimod med fordel vægte værdier, der beskriver en god dag på arbejdet eller en god opgaveløsning. Herefter skal værdiernes betydning fastsættes, og det skal klarlægges og konkretiseres, hvilke konsekvenser værdierne har for jeres handlinger.´

  2. Bring værdierne i spil
    Arbejdet med at bringe værdierne i spil er afgørende for, om arbejdet med værdibaseret ledelse lykkes. Det svære er ikke at formulere værdier, det svære er at efterleve dem. Overordnet skal du som leder sørge for, at der er sammenhæng mellem de erklærede og faktiske værdier. Desuden bør du undersøge, om værdierne bruges som præmisser, og hvordan værdierne klarer sig i dilemmaer, hvor man må vælge mellem at opnå dem eller fx økonomisk gevinst.

En mere konkret fremgangsmåde at bringe værdierne i spil, kan være at tage udgangspunkt i følgende punkter:

A. Start med dig selv
Som leder står du i en position, hvor du er normsætter i organisationen. Når organisationen introducerer værdibaseret ledelse, kommer der særlig stor bevågenhed på din adfærd og stil. For at fremstå troværdig i forhold til værdigrundlaget, må du derfor lade din adfærd og dine ledelsesmæssige beslutninger gennemsyre af værdierne.

B. Få værdierne forankret i organisationen
Engager de stærke meningsfæller i din organisation. Det vil både sige de entusiastiske, der vil bære arbejdet fremad, men også oppositionen, der kan være en stor hjælp til at gøre værdigrundlaget mere nuanceret, så I ikke kommer til at skabe et utroværdigt glansbillede.

C. Lav et kick-off seminar og definer projekter ud fra værdigrundlaget
Sæt værdiprojektet i gang ved at oplyse og engagere samtlige medarbejdere på et seminar. Lad f.eks. medarbejdere sidde i grupper, så alle får en mulighed for at komme til orde og definere projekter, der skal fremme værdierne.

D. Hold et opfølgningsseminar
Hold et opfølgningsseminar, når I har nogle foreløbige resultater at fejre, hvor I også opdaterer værdigrundlaget og sætter nye projekter i gang.

E. Mål, om I leder op til værdigrundlaget
Undersøg og mål virkningerne af den nye ledelsesform. Det vil både give arbejdet med de flyvske værdier konkret materiale og give jer værdifulde erfaringer, som I kan bruge i jeres næste projekter.

Læs mere

Og hva så nu – vi har fået en vision?

Artiklen er oprindeligt bragt på Lederweb i 2008.

Skribentinfo

Kommentarer