Bøger om ledelse

At lede efter kompleksitet

Bogentilbyder en konkret og anvendelig tilgang, så lederen ikke blot må overgive sig betingelsesløst til kompleksitet. Forfatterne pegerpå fire kompetencer, der kan bruges til at skabe handling og komme overens med kompleksiteten i ledelse.

– Når ledere tager deres erfaringer alvorligt

At lede efter kompleksitet er en bog til ledere, der ønsker at tage kompleksiteten i organisationer alvorligt – både som en ledestjerne og som et vilkår, der skal håndteres.

Inspireret af Ralph Staceys kompleksitetsteori, der er en stærk stemme mod New Public Management-bølgens styrings- og ledelsestænkning i den offentlige sektor, beskrives kompleksitet både som det, der driver organisationer frem, og som det, der opstår mellem mennesker i organisationer. Kompleksitetsteorien tilbyder et forfriskende blik på, hvad der egentligt sker når vi er præget af samarbejde og konkurrence, forudsigelighed og uforudsigelighed, klarhed og rod, magt og ydmyghed – på samme tid.

At lede efter kompleksitet tilbyder en konkret og anvendelig tilgang til kompleksitetstænkningen og beskriver veje til at komme overens med kompleksiteten i ledelse, så lederen hverken behøver at opgive arbejdet med planlægning og strategier eller blot må overgive sig betingelsesløst til kompleksitet. Bogen viser, hvordan ledelse i kompleksitet handler om at tage sine erfaringer alvorligt og derved udvikle praktisk dømmekraft.

Bogen er udviklet sammen med en lang række ledere, der gavmildt deler både deres gode og ikke så gode erfaringer med at skabe udvikling i spændet mellem organisatoriske krav om kontrol og styring og den komplekse hverdag. Lederne har løbende kommenteret, inspireret og bidraget til bogen. Deres historier beskriver, hvordan kompleksitet opleves i det virkelige arbejdsliv.

Med afsæt i de mange dialoger og kompleksitetsteorien, peger forfatterne på fire kompleksitetskompetencer, der kan bruges til at skabe handling og til at komme overens med kompleksiteten i ledelse.

De fire kompleksitetskompetencer er:

  • Accept
  • Deltagelse
  • Refleksivitet
  • Responsivitet

Bogen giver eksempler på, hvordan disse kan bruges, og hvordan du som leder kan udvikle kompetencerne og dermed din praktiske dømmekraft i din daglige ledelse.

Om bogens forfattere

Sune Bjørn Larsen er organisationspsykolog og ph.d.-studerende hos professor Ralph Stacey ved Hertfordshire University. Han har arbejdet med kompleksitetsteori gennem flere år både som leder og konsulent. Han har skrevet flere artikler om emnet, og har erfaring fra organisationspsykologiske opgaver for private og offentlige organisationer. Som leder stoppede han op og begyndte at udforske begrænsningerne ved mere traditionelle ledelsestilgange, og det har ledt til udviklingen af denne bog.

Jesper Gregersen er organisationspsykologisk konsulent og cand.mag. i psykologi og uddannelsesstudier. Han har gennem mange år arbejdet på et kompleksitets- og multiteoretisk grundlag. Han er forfatter til flere bøger og artikler om ledelse, organisationsforandring og pædagogisk udvikling. Jesper har mange års erfaring som organisationskonsulent for både private og offentlige virksomheder.

ForfatterSune Bjørn Larsen og Jesper Gregersen
ForlagForlaget Mindspace
År2017
Sider236
Pris250 kr
ISBN978-87-93535-10-7

Andre læser også