Publikationer

Ledelse af samskabelse – den offentlige chefs rolle og opgaver

Ledelse af samskabelse

Chefen spiller en afgørende rolle i samskabelsesprocessen, men det er ikke nødvendigvis en nem opgave. Denne publikation fra Væksthus for Ledelse sætter spot på chefens vigtigste rolle i samskabelse.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


I mange kommuner og regioner arbejdes der med forskellige former for samskabelse, hvor det offentlige samarbejder med borgere, organisationer eller virksomheder om at udvikle og/eller løse bestemte velfærdsopgaver.

Når det lykkes at bringe civilsamfundets ressourcer i spil, kan det føre til store gevinster, ikke bare økonomisk, men også når det gælder innovation, kvalitet, demokrati, medejerskab og fællesskab.

En forudsætning for succes er, at den ansvarlige chef forstår sin rolle i processen og løser en række strategisk vigtige opgaver. Det er baggrunden for dette projekt, som har undersøgt 12 forskellige samskabelsesprojekter med særlig fokus på netop chefens rolle og opgaver. 

I denne publikation formidles projektets vigtigste resultater på tre måder:

  • En fasemodel over et samskabelsesforløbs tre typiske faser – ud fra, hvad der er chefens strategiske fokus i hver af faserne.
  • En oversigt over chefens “ledelsesretninger”, dvs. de vigtige opgaver, chefen har i ledelse hhv. opad, på tværs og nedad i egen organisation og udad mod samskabelsespartnerne.
  • En kort introduktion til, hvad samskabelse er, herunder en enkel typologi over fire forskellige typer.

Formålet er at bidrage til chefernes arbejde med samskabelse, herunder de vigtige indledende overvejelser om, hvornår tilgangen giver mening, og hvad den kræver af organisationen.

Andre læser også