Digitalisering i offentlig forvaltning

Denne lærebogsantologi adresserer de udfordringer og muligheder, der opstår som følge af digitalisering i den offentlige sektor.

Automatisering, digital selvbetjening, elektroniske sagsbehandlingssystemer og machine learning forbedrer og effektiviserer arbejdet med mange forvaltningsopgaver til gavn for borgere, virksomheder og den offentlige sektor, men sætter også nye dagsordener.

Den digitale, datadrevne forvaltning forandrer forholdene internt i myndigheder, mellem myndigheder og mellem borgere og myndigheder. Denne lærebogsantologi adresserer de udfordringer og muligheder, der opstår som følge af digitalisering i den offentlige sektor.

Betydningen af digitalisering og it-udvikling står centralt i bogens 14 kapitler, men forfatterne betragter digital forvaltning som mere end teknik. Digitalisering i offentlig forvaltning handler også om brugere og borgere, forvaltningspolitik, regelsæt og organisatoriske traditioner.

Forfatter Jesper Hundebøl (red.), Anja Svejgaard Pors (red.) og Lars Hove Sørensen (red.)
Forlag Samfundslitteratur
År 2020
Sider 311
Pris 330 kr.
ISBN 9788759335512
Køb bogen hos forlaget