Ledelse i moderne organisationer

Hvordan oplever ledere det, de gør?

Modeller og teorier om ledelse er fine. Den gængse ledelseslitteratur beskriver, hvad ledere skal gøre og beslutte, men ledelse handler oftest om, hvordan ledere oplever det, de gør.

Denne ledelsesbog står som et unikt bidrag, da den fokuserer på erfaring og oplevelse, som medvirkende faktorer for moderne ledelse. Forfatterene bidrager med cases, der belyser ledelsesmæssig adfærd i forhold til kriser samt cases, der belsyser de ledelsesmæssige udfordringer i forhold til globaliseringen. Bogen fortæller historier om virksomheder, hvor ledelsen måtte finde nye retninger, og den reflkekterer over, hvad der er kernen i forskellige teoretiske fremstillinger af temaerne, og hvordan historierne og de teoretiske tilgange kan berige den ledelsesmæssige praksis.

Denne bog forstår ledelse som noget, der opstår ud af situationen – også i de tilfælde, hvor man som leder søger at planlægge sine handlinger. Derfor træder bogen væk fra opfattelsen af, at ledelse kan bedrives ud fra veletablerede recepter. Vi kan lære meget af teorier og modeller, og meget kan planlægges og forudsiges, men vejen skal findes, mens man bevæger sig.

Bogen henvender sig til ledere, der vil udvide deres teoretiske forståelse af egen praksis; til forskere, der interesser sig for forskellige dimensioner af ledelse; og til studerende på universitets- og masteruddannelser.

 

Om forfatterne:

Forfatterne er tilknyttet FIRM-forskningsgruppen ved Institut for Økonomi og Ledelse, Aalborg Universitet. Gruppen udfører forskning koncentreret omkring innovativ virksomhed både internt i den enkelte virksomhed, men også omkring samspillet mellem virksomheden og dens kontekst forstået som fysiske og virtuelle omgivelser. Gruppen har et tæt samarbejde med IKE forskningsgruppen - og arbejder tillige udfra sin anvendelsesorienterede tilgang til forskningen sammen med såvel praktikere som forskere inden for tilsvarende områder.

Forfatter Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen & Allan Næs Gjerding
Forlag Djøf Forlag
År 2013
Sider 170
Pris 245 kr.
ISBN Jørgen Gulddahl Rasmussen, Mette Vinther Larsen, Allan Næs Gjerding, Jesper Engsig, René Nesgaard Nielsen, Rasmus lindgaard & Lars Gelsing
Køb bogen hos forlaget her