Samarbejdsdrevet innovation i praksis

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Denne bog præsenterer resultaterne fra CLIPS-projektet, som har studeret skabelsen af offentlig innovation gennem tværgående samarbejde.

Hvordan skabes der mere innovation i den offentlige sektor? Faglige ambitioner, komplekse problemer og knappe ressourcer har skabt en stigende interesse for besvarelsen af spørgsmålet.

Denne bog præsenterer en række svar i form af resultaterne fra CLIPS-projektet, som siden 2010 har studeret betingelserne for at fremme offentlig innovation gennem tværgående samarbejde.

Resultaterne dækker indledningsvist over argumentet for samarbejdsdrevet innovation, og giver derefter en oversigt over teoretiske og metodiske tilgange i studiet af samarbejdsdrevet innovation. I forlængelse heraf præsenteres en lang række empiriske casestudier fra forskellige policyområder i form af sundhed, uddannelse, planlægning og offentlig sikkerhed.

 

Om forfatterne

Peter Aagaard er lektor i offentlig forvaltning ved Roskilde Universitet.

Eva Sørensen er professor i offentlig administration og demokrati ved Roskilde Universitet

Jacob Torfing er professor i politik og institutioner ved Roskilde Universitet

Forfatter Peter Aagaard (red.), Eva Sørensen (red.) og Jacob Torfing (red.)
Forlag Jurist- og Økonomforbundets Forlag
År 2014
Sider 362
Pris 465 kr.
ISBN 9788757432169
Køb bogen hos forlaget her