animeret blob

Brainstormvinduet

Et dialogværktøj om at opmuntre medarbejdernes ideudvikling.

Resume

Vi brainstormer os frem til en masse ideer til, hvordan vi kunne digitalisere mere og bedre. Derefter sorterer vi ideerne efter hhv. værdi for borgere/brugere, og hvor lette de vil være at gennemføre. Vi udvælger nogle få af ideerne og zoomer ind på deres konsekvenser.

Formål

At identificere nogle af digitaliseringens lavthængende frugter og vurdere, hvad de vil betyde for vores målgrupper, arbejdsprocesser og selvopfattelse.

Output

Dialogen munder ud i en række foreløbige konsekvensvurderinger af ideer til digitalisering, som kan være relativt lette at gennemføre. Der kan også være produceret andre – måske mere krævende – idéer, som det kan være relevant at undersøge grundigere.

Varighed

70 minutter.

Deltagere

Værktøjet er særligt egnet til lidt større grupper, så det er muligt at få udvalgt og vurderet flere ideér. Det kan også bruges i mindre fora, og så eventuelt med færre deltagere i hver gruppe.