Din digitale taskforce

Et dialogværktøj om at fremme et innovativt mindset og digitale kompetencer.

Resume

Vi nedsætter en digital taskforce, som får til opgave at mødes over et par måneder og finde innovative ideer til at løse nogle af vores vigtige digitale udfordringer. Taskforcen præsenterer løsningerne på et personalemøder, hvor vi sammen vurderer deres gevinster og risici.

Formål

At kvalificere og inspirere vores fælles arbejde med digital innovation – ved dels at give en gruppe frontløbere frie hænder i idéudviklingen, dels at lade medarbejderne vurdere resultatet.

Output

Dialogen munder ud i én favoritløsning på en vigtig digital udfordring, herunder et bud på denne løsnings mulige gevinster og risici.

Varighed

Personalemøde: 90 minutter

Taskforcen: Medlemmerne mødes fire gange i to timer – fx hver 14. dag i en periode på to måneder. Du deltager selv kort på det første og på hele det fjerde møde.

Deltagere

Værktøjet er beregnet til diskussioner i tre grupper på personalemødet, så et deltagerantal på 10-20 er passende. Processen og tidsplanen skal tilpasses, hvis der er væsentlig færre eller flere deltagere.