animeret blob

Lektion 1: Hemmeligheden bag et optimalt ledelsesrum

Du er netop nu gået i gang med den første lektion i e-kurset: ’Få mere indflydelse – kend dit ledelsesrum’. Det er en fornuftig beslutning, du har truffet. For ’ledelsesrum’ er et begreb, der fylder meget i debatten om ledelse, og som leder er det afgørende at kunne navigere i sit ledelsesrum.

Men hvad betyder det egentlig? Sådan helt præcist?

Definitionen får du om et øjeblik. Derefter skal du lave et hurtigt tankeeksperiment og have et par eksempler på universelle lederudfordringer. Til sidst i lektionen får du den videre køreplan for dette e-kursus og ikke mindst tre vigtige tjekspørgsmål til dig selv.

Men nu:

Hvad er et ledelsesrum?

Der er ikke noget mystisk over begrebet. Det dækker helt kort over de muligheder, som lederen har for at udøve sin ledelse. Det råderum, den plads og de rammer, man har.

De fleste ledere har en slags instinktiv fornemmelse for dette ’landskab’, de navigerer i. Til gengæld har mange en mindre god fornemmelse af deres ledelsesrums grænser. Hvor stopper det? Og hvordan opfatter lederen mulighederne og begrænsningerne i sit virke?

Og det er disse muligheder og begrænsninger, der kommer i fokus i dette e-kursus:

  • Her vil du blive klædt på til at navigere bedre i dit ledelsesrum.
  • Du vil få konkrete forslag til, hvordan du kan udfordre og udforske dit ledelsesrums muligheder.
  • Du vil lære, hvordan du kan bruge ledelsesrummet til at udvikle dit lederskab.
  • Og du vil få indsigt i, hvordan du kan løfte din viden om ledelsesrummet op på et højere niveau.

Men vi skal lige starte med Adam og Eva. Det er nemlig nødvendigt først at forstå, hvad ledelsesrummet består af – og ikke mindst få afsløret den centrale hemmelighed bag et optimalt ledelsesrum.

Men først: Et hurtigt tankeeksperiment

Prøv at tænke tilbage i din tid som leder. Kan du komme i tanke om en situation, hvor du fandt ud af, at du faktisk havde flere handlemuligheder, end du troede? Hvor noget, du ikke troede, var til diskussion, pludselig viste sig at kunne gradbøjes?

Sagt på en anden måde: En situation, hvor dit ledelsesrum faktisk var større, end du forventede. Måske havde du en faglig diskussion med din egen leder, hvor du selv var med til at præge beslutningerne mere, end du forventede. Måske fik du nogle retningslinjer, som du selv kunne vælge, hvordan du ville arbejde under.

Brug et øjeblik på at beskrive situationen med tre sætninger, som du skriver på et stykke papir.

Læs nu de tre sætninger. Den situation, du tænker på, handler formentlig enten om de rammer, der er for dit ledelsesrum. Eller om de relationer, der indgår i ledelsesrummet.

For det er netop de to dimensioner, som ledelsesrummet består af:

  • Rammer: Den situation, du tænkte på, drejede sig måske om en opgave eller målsætning. Og du kan ofte påvirke, hvordan en bunden opgave skal løses. Eller hvordan du vil indfri en målsætning.
  • Relationer: Måske tænkte du på en situation, hvor en chef eller en lederkollega var mere eller mindre samarbejdsvillig, end du forventede. Ofte vil den måde, du plejer dine relationer på, være afgørende for, om du kan hente hjælp og medspil hos dem, eller om du mødes med skepsis og må bruge din energi på konflikter. For at få indflydelse og få opgaver udført effektivt er du afhængig af gode relationer.

Universelle udfordringer med individuelle løsninger

Dit ledelsesrums rammer og relationer er noget, du selv har mulighed for at påvirke. Og de ledere, der evner det, får flere handlemuligheder og opnår større indflydelse på de ting, der er vigtige for dem.

Og det skal du også gøre. Uanset om du er nyansat eller erfaren, chef eller mellemleder, og uanset om din arbejdsplads er regionsgårdens øverste etage eller en vuggestue.

For selvom dine rammer og handlemuligheder som leder kan være vidt forskellige fra andre lederes, er udfordringerne temmelig universelle.

Du kan sikkert genkende dem her:

  • Modvillige medarbejdere: De medarbejdere, der nikker til en ny fremgangsmåde, men bagefter gør, som de altid har gjort. Som reagerer negativt på nye arbejdsopgaver og møder dine ideer med skepsis. Alle ledere har dem, og alle ledere er afhængige af at få dem med ombord.
  • Tung drift: Et skrivebord fyldt med post-its og høje sagsbunker og en mailboks fuld af klager fra utilfredse borgere, beskeder fra forvaltningen og måske en medarbejders brok over en printer, der ikke virker. Drift er et vilkår, de fleste ledere døjer med, som sjældent giver tid til store tanker, selvom det er dit jobs vigtigste succeskriterium.
  • Ensom teamplayer: Som leder er man container for andres frustrationer, men man har ingen steder at læsse eget affald af. Man er en del af et fælleskab, men agerer for det meste som en én-mands-hær. Og selvom man kan få sparring af sine lederkollegaer, står man alene i mødet med sin afdeling.

Toppen af hierarkiet kan se magelig ud, når man kigger nedefra, men de forskellige ledelseslag er som regel præget af de samme ledelsesmæssige udfordringer.

Desværre er der ingen universelle løsninger på de universelle udfordringer. For selvom udfordringerne minder om hinanden, kan ledelsesrummet være meget forskelligt fra leder til leder.

Og derfor er det afgørende, hvordan du opfatter dit ledelsesrum:

– Ser du fx dine bundne opgaver og budgetter som begrænsninger, du er underlagt og er nødt til at agere inden for? Eller ser du en opgave som en målsætning, du selv har mulighed for at påvirke indfrielsen af?

– Ser du den modvillige medarbejder som en klods om din organisations ben? Eller som en ressource, du som leder har mulighed for at motivere og gøre brug af?

For så er det kort fortalt det, du får. Det handler lidt frelst om at se muligheder frem for begrænsninger. Og dét er hemmeligheden bag et optimalt ledelsesrum: Den leder, der tror sig spærret inde, opfører sig anderledes end den, der oplever en verden af muligheder.

– Områdeleder i Ledelsesrum

Få overblik over dine rammer og relationer

Med e-kurset her får du mulighed for at kortlægge og arbejde med dine rammer og relationer. For når du kender og har overblikket over dem, vil du lettere få øje på, hvilke dele af rummet du selv har indflydelse på. Og hvor potentialerne er for dig.

Det er første skridt til at udfordre dit ledelsesrum – og få det indrettet, som du vil have det.

I næste uges lektion skal du derfor som det første tage fat på dit ledelsesrums rammer. Og i den følgende er det relationerne, det handler om.

Dit eget ledelsesrum er altså det logiske omdrejningspunkt for dette e-kursus. Og nu har du taget et vigtigt første skridt. Det næste er at svare på disse tre spørgsmål:

1. Vil du gå seriøst til værks?
2. Vil du løse de opgaver, som e-kurset præsenterer dig for?
3. Vil du gennemgå alle 6 lektioner i e-kurset? (du er 99 pct. igennem den første nu)

Svarede du JA til dem alle tre?

Sådan skal det være!

Næste lektion venter lige om hjørnet. Der skal du for alvor på banen.