Ledelsesrum

Inspiration til, hvordan du kan udnytte og udvide din handlefrihed som leder.

Internal error
Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Udnyt og udvid dine handlemuligheder

Begrebet ”ledelsesrum” bruges ofte til at beskrive muligheder og begrænsninger i ledernes handlefrihed. Men et stort ledelsesmæssigt handlerum er ikke noget du skal sidde og vente på som offentlig leder. Du er nødt til selv at vove dig frem på banen og afsøge dine muligheder.

I denne publikation præsenterer Væksthus for Ledelse offentlige lederes egne opfattelser af ledelsesrummet og nogle af de udfordringer, der ligger i at udnytte og udvide det.

Målet med hæftet er at skabe større klarhed om begrebet ledelsesrum og give inspiration til, hvordan du kan udnytte og udvide din handlefrihed som leder.

Hæftet kan fx bruges til at reflektere over egne handlemuligheder og til at drøfte dem med de mange aktører, der er med til at forme ledelsesrummet. Hæftet bygger på interview med offentlige ledere og chefer.