Publikationer

Fællestræk i faglig ledelse

Fællestræk i faglig ledelse

De faglige udfordringer og resultater fylder for lidt i direktionslokalet, i dialogen mellem chef og faglig leder og mellem lederen og medarbejderne. Faglig ledelse bør have højere prioritet, da en stærkere faglig ledelse skaber langt bedre resultater for borgerne. Læs mere om det i denne publikation fra Væksthus for Ledelse.

Der er brug for at styrke den faglige ledelse af medarbejderne. Det vil skærpe fokus på de faglige resultater og skabe størst mulig effekt for borgeren med de ressourcer, der er til rådighed.

Publikationen identificerer syv centrale faglige ledelsesopgaver, som både skolelederen, afdelingssygeplejersken og lederen af bygge- miljøafdelingen er fælles om, og som alle forudsætter faglig indsigt: 

  1. Formidling og kommunikation af faglige mål og resultater
  2. Valg af faglige løsninger, redskaber, strukturer og processer
  3. Evaluering af resultater for at skabe faglig udvikling
  4. Prioritering af ressourceeffektive faglige løsninger
  5. Udøvelse af faglig ledelse tæt på medarbejderne
  6. Udvikling af arbejdspladsens samlede faglige kompetencer
  7. Udvikling og samordning af løsninger på tværs af opgavesøjler

Hent også publikationen fra samme projekt: Sammenhæng i ledelseskæden

Om undersøgelsen
Væksthus for Ledelse har inviteret seks kommuner og en region til at drøfte de to hovedtemaer og -spørgsmål i projektet. Det er Halsnæs, Næstved, Syddjurs, Haderslev, Aabenraa og Furesø Kommuner samt Aalborg Universitetshospital i Region Nord. Omkring 75 faglige ledere, chefer og direktører bredt fordelt på både opgavesøjler og funktioner i de syv organisationer, er blevet interviewet. Der har også været et samarbejde med lektor Søren Voxted fra Syddansk Universitet, særligt om det begrebsapparat, der er anvendt til at beskrive generiske træk i den faglige ledelse. Interviewene har været semistrukturerede. Der har været gennemført to interviewrunder– én for faglige ledere og en anden for chefer og direktører – med to forskellige interviewguides, hvor resultaterne er strukturerede, systematiserede og sammenfattet i de to publikationer. Undersøgelsen omfatter ikke interview med folkevalgte, selv om det politiske niveau naturligvis har meget stor betydning for rammer, vilkår og mål for faglig ledelse i den offentlige sektor. Desuden er medarbejdere heller ikke inddraget i undersøgelsen.

 

Andre læser også