Bøger om ledelse

Faglig ledelse i offentlige organisationer

I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse. Derfor er førstelinjelederen i centrum i denne bog medti karakteristika for faglig ledelse.

I klassisk tænkning er den professionelle lederrolle en strategisk leder, mens faglig ledelse delegeres til de ansatte. I de senere år er der kommet mere og mere fokus på, at en førstelinjeleder skal kunne udøve såvel strategisk som faglig ledelse.

Forfatteren præciserer i bogen, at lederrollen i faglig ledelse sigter mod laget af de ansattes nærmeste (formelle) leder. Derfor er førstelinjelederen i centrum i denne bog.

Bogen beskriver ti karakteristika for faglig ledelse

  • Faglig ledelse i centrum
  • Faglig ledelse skal varetages af professionelle ledere
  • Faglig ledelse har kerneopgaven i centrum
  • Faglig ledelse er at oversætte og omsætte organisatoriske mål til faglige løsninger
  • Faglig ledelse er også forandringsledelse
  • Faglig ledelse inkluderer strategisk personaleledelse (HRM – Human Resource Management)
  • Faglig ledelse stiller andre krav til dokumentation og kvalitetsstyring
  • Faglig ledelse er nærværende ledelse
  • Faglig ledelse er også at delegere ansvar og give de ansatte rum til selvstændigt at løfte de faglige udfordringer
  • Faglig ledelse indgår som en lederrolle i samspil med øvrige lederroller

Bogens målgruppe er studerende på mellemlange og videregående uddannelser, hvor offentlig ledelse er i centrum. Praktikere, dvs. førstelinjeledere, der på forskellig vis beskæftiger sig med offentlig udvikling og forandringsprocesser, kan også have udbytte af bogen.

ForfatterSøren Voxted
ForlagHans Reitzels Forlag
År2016
Sider192
Pris250 kr
ISBN9788741263113

Andre læser også