Bøger om ledelse

Feedback gentænkt

Bogen gør op med en række ikke-underbyggede og forældede forståelser, som gør feedback trættende og mislykket. I stedet vil den give digny inspiration til og nye ambitioner for arbejdet med feedback.

Man kan ikke lære nogen noget, som de ikke mentalt er klar til at forstå. Modtagerens parathed er derfor den første hjørnesten i enhver god professionel feedback.

Her er bogen, der giver dig ny inspiration til og nye ambitioner for arbejdet med feedback. Feedback gentænkt gør op med en række ikke-underbyggede og forældede forståelser, som gør feedback trættende og mislykket. Vi skal ikke smide disse forståelser ud, eller prøve at erstatte dem med noget andet. Vi skal genbruge det bedste, opdatere vores tænkning, skærpe vores metoder og begreber, og finde ny gnist og ambition i arbejdet med feedback.

Bogens bidrag spænder vidt med mange nye og gamle tanker, hundredvis af års erfaringer og mange gode modeller at støtte sig til:

 • Fire gentænkninger af feedback.
 • Hjælp til at levere en gedigen, dialogisk feedback.
 • Bud på lederens vej gennem de mange dilemmaer ved leder-feedback på performance til sine medarbejdere.
 • Talenters og deres talentudvikleres perspektiver på de mest succesfulde feedback-øjeblikke.
 • De særlige udfordringer med at give feedback i en team-sammenhæng.
 • Bevægelsen fra enkelte sporadiske og uorganiserede feedbacks til en organisationskultur, hvor feedback er en naturlig, ukompliceret del af såvel strategien som de daglige interaktioner.
 • Bud på, hvordan man som modtager gør sig til aktiv leder af feedbacken og får sorteret, så man kan investere i den mest umiddelbart brugbare feedback.
 • Bud på, hvordan man kan for berede sig på at give ubehagelig feedback og få sagt de ting, som rollen kræver.
 • Indsigt i, hvordan magtspil og etik påvirker den måde, hvorpå man håndterer feedback.
 • Beskrivelse af trænerens påkrævede disciplin og faglige kompetence for at gøre feedback rigtig, interessant og nyttig for udøveren.
 • Erfaringer fra den militære frontlinje, hvor feedback er en fast indøvet rutine, der omhandler og afgør liv og død.

Feedback gentænkt er redigeret af Anders Trillingsgaard. Bogen henvender sig til alle, der i professionel sammenhæng skal give og modtage feedback.

Bidragsydere

Anders Trillingsgaard, Birgitte Kurup, Emilie Sloth Thomsen, Finn Thorbjørn Hansen, Helle Alrø, Henrik Adler, Jacob Albertsen, Jess Haderslev, Jette Lindhard, Kartrine Schumann, Kristoffer Henriksen, Maiken Rønde Olesen, Marianne Livijn, Michael Ulrich, Morten Fogsgaard, Peter Hansen, Pia Stevn, Poul Nørgård Dahl, Ulrik Toft

ForfatterAnders Trillingsgaard (red.)
ForlagDansk Psykologisk Forlag
År2017
Sider230
Pris299 kr
ISBN978-87-7158-568-1

Andre læser også