Publikationer

Først og fremmest leder

Formålet med hæftet er i første omgang at inspirere dig som førstelinjeleder til at reflektere over din rolle, dine opgaver og udfordringer – alene og sammen med andre førstelinjeledere i netværk, ledergrupper e.l. Det kan være én måde at overveje, hvordan man som leder kan udnytte, udvikle og udfordre sit eget ledelsesrum. Og dermed blive en bedre leder.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Som førstelinjeleder er man leder for en eller flere medarbejdere, men har ikke andre ledere under sig. 

Projekt ser nærmere på førstelinjeledere på fem udvalgte områder:

• Det grønne område – typisk ledere inden for vej og park.

• Idræt – fx halinspektører og ledere af idrætsanlæg og svømmehaller.

• Pedel og rengøring – bl.a. ledende rådhusmedarbejdere, teknisk service-ledere på skoler samt rengøringsledere.

• Ældreområdet – ledere i ældreplejen med sosubaggrund.

• Socialpædagogiske institutioner – ledere inden for handicap- samt børn og unge-området.


Bortset fra sidstnævnte område er det områder, der er præget af faglært arbejdskraft, og hvor mange af lederne også har en faglig baggrund. Og selv om der er store forskelle mellem grupperne, ligner førstelinjelederne hinanden på mange punkter. Det er disse fællestræk, dette hæfte fokuserer på.

Formålet med hæftet er i første omgang at inspirere dig som førstelinjeleder til at reflektere over din rolle, dine opgaver og udfordringer – alene og sammen med andre førstelinjeledere i netværk, ledergrupper e.l. Det kan være én måde at overveje, hvordan man som leder kan udnytte, udvikle og udfordre sit eget ledelsesrum. Og dermed blive en bedre leder.

Udover hæftet kan du også læse mere om projektet i artiklen “Blæksprutteledelse på fuldtid” og i Søren Voxteds afrapportering af observationsstudierne

Andre læser også