Formål og baggrund

KL, Forhandlingsfællesskabet og Danske Regioner har med Væksthuset skabt et forum for drøftelse af fremtidens arbejdsplads og arbejdsformer. Ønsket er at systematisere og målrette dialogen om ledelse i kommunerne og regionerne.

Her kan du læse mere om formål og baggrund for Væksthus for Ledelse.

Formål

Formålet med Væksthuset er:

  • At styrke lederne i kommuner og regioner
  • At hjælpe lederne med at blive bedre ledere
  • At gå ind i projekter, der fremmer ny viden om ledelse
  • At markedsføre god offentlig ledelse – også gerne overfor private ledere
  • At dele og nyttiggøre viden om ledelse
  • Aktiviteterne i Væksthus for Ledelse involverer sine modtagere ved at lave konkrete forsøgs- og udviklingsprojekter med kommuner og regioner, der afprøver nye ledelses- og samarbejdsformer i praksis.

Dermed søger vi at formidle og synliggøre KL, Danske Regioner, Forhandlingsfællesskabets arbejde med ledelse, så flere kommuner og regioner får gavn af de erfaringer, der er udviklet i Væksthus-regi.

Dialogen mellem arbejdsgiver og arbejdstager i Væksthuset er samtidig et forsøg på at modernisere og professionalisere samarbejdet om ledelse, så der parallelt med forhandlingssporet kan udvikles nye (sam)arbejdsformer i kommunerne og regionerne.

Baggrund

Væksthus for Ledelses strategi

Strategi OK.21

I 2004 besluttede KTO og KL at oprette Væksthus for Ledelse. I foråret 2005 gik Danske Regioner med og i 2011 indtrådte også Sundhedskartellet i samarbejdet. Etableringen afspejler en stigende erkendelse af, hvor vigtig god ledelse er for udviklingen af fremtidens offentlige sektor. I 2014 blev KTO og Sundhedskartellet slået sammen under Forhandlingsfællesskabet.

Væksthus for Ledelse er et utraditionelt samarbejde mellem arbejdsgivere og lønmodtagere om god ledelse. På den ene side deltager KL og Danske Regioner, på den anden de organisationer under KTO, der har chef- og ledermedlemmer på det kommunale og regionale område.

Samarbejdet sikrer, at vigtig viden fra begge sider bliver brugt i udviklingssammenhænge til at finde fælles svar på de konkrete udfordringer, lederne møder til hverdag.

Væksthusets bestyrelse består af topledere fra kommuner og regioner samt fra organisationerne.

I hverdagen har Væksthus for Ledelse fordelt sine aktiviteter mellem tre netværksgrupper, der beskæftiger sig med ledere på tre forskellige niveauer:

  • Topledere – dvs. direktører og forvaltningschefer.
  • Mellemledere – dvs. fag- og stabschefer med ledere under sig.
  • Ledere – på institutions- eller afdelingsniveau.