Publikationer

Fra data til dialog – chefens vigtigste opgaver i dataunderstøttet ledelse

Fra data til dialog

Du skal kende faldgruberne, og du skal være i stand til at bestille data klogt. Og det skal ske med afsæt i åbenhed og dialog. Dette er blot et par af de udfordringer, du som chef skal kunne håndtere, når du benytter data i din ledelse. Med denne publikation kan du blive klogere på, hvordan data kan gøres til et nyttigt ledelsesredskab.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Når der tales om dataunderstøttet ledelse, sættes der nogle gange næsten lighedstegn mellem data og tal. Men data kan være meget andet end tal. Det er fx også det talte og skrevne ord, billeder og indtryk, og det kan stamme fra møder, interview, samtaler, klager, observationer, feltstudier og meget andet.

Data giver indsigt i driften. Data gør det muligt at opdage problemer, før de vokser sig store. Og data giver et fælles grundlag for dialogen mellem politikere, ledere, medarbejdere og borgere. Man kan ikke styre sin organisation alene ved hjælp af data, men data kan bruges som afsæt for en dialog, der gør hele organisationen klogere. 

På baggrund af interview med en række chefer i kommuner og regioner samt flere datakonsulenter præsenterer denne publikation fem typiske udfordringer for chefer, der gerne vil arbejde med dataunderstøttet ledelse. Det vil sige opgaver, cheferne udnævner som vigtige for at lykkes og samtidig oplever potentielt vanskelige.

De fem vigtige chefudfordringer er:

1. At se potentialet
Om at have blik for mulighederne i data som ledelsesredskab

2. At undgå faldgruberne
Om at kende de typiske risici i dataunderstøttet ledelse

3. At forklare hvorfor
Om at være tydelig om formålet med at bruge data

4. At skabe værdi sammen
Om at bruge data dialogisk og nysgerrigt

5. At bestille data klogt
Om at samarbejde med sine dataeksperter

Publikationen præsenterer desuden fem potentielle faldgruber, du som chef skal være særligt opmærksom på. For der er næsten aldrig nogen enkel og direkte vej fra data om et problem til løsningen af det.

Publikationen henvender sig især til chefer, der ikke allerede arbejder systematisk med dataunderstøttet ledelse.

De tre fortællinger 

Tre chefer fortæller i publikationen hver deres historie om, hvordan de i praksis har arbejdet med dataunderstøttet ledelse.

Gentofte Kommune
Det er bedre at bruge nøgletal om resultater til fælles læring og udvikling end til kontrol af den enkelte institution. Sådan lyder erfaringen fra Gentofte Kommune, hvor chefen samler skiftende grupper af skoler til dialog om aktuelle data.

Region H’s akutberedskab
Planlægningen af kørsel i Region H’s akutberedskab er digitale data uundværlige. Men data kan aldrig stå alene – og nogle gange kan de ligefrem få organisationen til at fokusere på de forkerte problemer.

Mariagerfjord Kommune, familie- og handicapområdet
At udnytte mange slags data til både styring og udvikling er blevet en helt naturlig del af arbejdet på familie- og handicapområdet i Mariagerfjord Kommune. Blandt andet i forebyggelsen af et overraskende højt antal teenagegraviditeter.

 

Andre læser også