Publikationer

Chefer, lyt til borgerne. Skab resultater gennem god ledelse på tværs

Chefer, lyt til borgerne

Borgerens rejse gennem systemet skal være uden benspænd og koordineret på tværs af forvaltninger og sektorer. Det kræver, at cheferne har en nysgerrig, åben og eksperimenterende tilgang. Dette magasin fra Væksthus for Ledelse belyser, hvordan chefers ledelsesadfærd er med til at skabe bedre sammenhæng i de offentlige velfærdsindsatser.

Du kan downloade eller bestille publikationen gratis. Vær opmærksom på, at vi ikke sender til udlandet. Ved større bestillinger – dvs. mere end 50 stk. – bedes du maile til os på info@lederweb.dk, så vi kan sikre, at dine publikationer når frem.


Udfordrede unge, belastede familier og ældre mennesker, der får behandling i eget hjem i stedet for på sygehuset. Det er eksempler på borgere, der har ’komplekse problemer’, og som derfor har brug for en særlig indsats. I dette magasin kan du læse om, hvordan deres oplevelse af mødet med ‘systemet’ forandrer sig markant, når de får en koordineret og mere håndholdt hjælp.

Det kræver, at cheferne har en veludviklet evne til at koordinere, lytte til hinanden og skabe de rette fora for dialoghos de chefer, der skal ledetværgående indsatser.De skalogsåkunne knuse problemer, udvikle fælles rammer, prioritere økonomisk på tværs af silobudgetter og oversætte mål, strategier og visioner. Men det er ofte kultur og værdier, der både kan medføre de største udfordringer og samtidigt også sikre de største potentialer for at opnå succes med en tværgående indsats. Det siger de chefer og ledere, som Væksthuset har talt med.

I magasinet får du både chefens, lederens og medarbejderens gode råd om, hvordan chefers ledelsesadfærd kan skabe bedresammenhæng i den offentlige sektor til gavn for borgerne. 

Magasinet formidler viden fra et projekt udført af Væksthus for Ledelse. Formålet med projektet var at indsamle og formidle viden om, hvordan chefers ledelsesadfærd kan være med til at skabe bedre sammenhæng i de offentlige velfærdsindsatser – set fra et borgerperspektiv og i et samarbejde på tværs af enheder og sektorer.Andre læser også