Publikationer

Guide til god ledelse

Publikationen ‘Guide til god ledelse’ samler den viden og de værktøjer, der foreløbigt er udviklet igennem mere end 30 projekter i Væksthus for Ledelse. Du kan bl.a. læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere og hvad der kendetegner succesfulde ledelsesteam eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

Denne publikation kan kun downloades

Du kan downloade publikationen gratis her.


I publikationen ‘Guide til god ledelse’ præsenterer Væksthus for Ledelse resultaterne af otte års arbejde, og dermed også den viden og de værktøjer til god ledelse, som er udviklet i de over 30 projekter, som Væksthus for Ledelse har gennemført.

Projekterne har resulteret i mere end 300.000 bestilte publikationer – En succes, som hviler på et bredt samarbejde imellem parterne bag Væksthus for Ledelse: KL, Danske Regioner, KTO og Sundhedskartellet.

Alle projekterne har fokus på det konkrete daglige arbejde og på at give håndgribelige og jordnære forslag samt at inspirere til eftertanke og refleksion.

I publikationen ‘Guide til god ledelse’, kan du bl.a. læse om social kapital, talentudvikling af ledere, ledelse af ledere og hvad der kendetegner succesfulde ledelsesteams eller et effektivt samspil mellem politiker og direktion.

Andre læser også