Bøger om ledelse

Ideudvikling

Bogen er tænkt som en lærebog i idéudvikling i organisationer og har til mål at skabe en bedre forståelse for idéudviklingssituationer, og dermed hvordan vi bliver bedre til at idéudvikle.

– En multimodal tilgang til innovationens første kreative faser

Innovation starter med idéudvikling. Der findes mange gode og velmenende råd til bedre kreative processer. Men der er brug for en dybere forståelse af idéudviklingssituationernes interaktionelle dynamik og den kultur, der omgiver disse situationer.

Idéudvikling i organisationer er en social begivenhed: Folk mødes til workshops, seminarer og korte eller lange møder for at udvikle idéer til nye processer eller produkter.

Interaktionen er multimodal, dvs. at betydning skabes via forskellige modaliteter som fx talen, kroppen og brug af ting. De barrierer og muligheder der er for bedre idéudvikling ligger derfor i den multimodale organisering. For det er i interaktionen, at mange af problemerne opstår, såvel som dér løsningerne skal findes.

I bogen præsenterer Brian Due det multimodale paradigme og bruger det til at forstå og løse udfordringer som fx magt, roller, identitet, monologisk tale og skabelsen af et fælles forestillingsunivers.

Bogen er tænkt som en lærebog i idéudvikling i organisationer, og kan også med fordel læses af ledere, medarbejdere og konsulenter, som ønsker en bedre forståelse for idéudviklingssituationer, og dermed hvordan vi bliver bedre til at idéudvikle.

ForfatterBrian Due
ForlagSamfundslitteratur
År2014
Sider190
Pris249 kr
ISBN9788759318058

Andre læser også