Bøger om ledelse

Innovationspsykologi – En antologi om erhvervspsykologiens bidrag til innovation

Denne antologi sætter fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder

Innovation udgør i dag et vigtigt samfundsmæssigt anliggende for både politikere, virksomhedsledere, medarbejdere og andre, og der diskuteres fra mange forskellige faglige vinkler og interesser. Med denne antologi sættes der fokus på, hvordan erhvervspsykologien bidrager til innovation i offentlige og private virksomheder.

Bogens forfattere er psykologer med omfattende erfaring som både forskere eller konsulenter. Tilsammen præsenterer de et bredt udvalg af cases og psykologisk teori. Gennem eksempler fra egen praksis og diskussioner med afsæt i den nyeste viden om innovation viser de, hvordan erhvervspsykologien kan bidrage til at stille de relevante spørgsmål og sørge for fokus og retning i bestræbelserne på at skabe et mere innovativt samfund.

De praksisnære cases bringer læseren fra uddannelse, hjemmepleje og sundhedsvæsen over ledelse, arkitekter og folkeskolen til PPR (kommunernes Pædagogisk Psykologisk Rådgivning) og rådgivende ingeniører.

Bogen kommer rundt om følgende aspekter af innovation:

 • opbygning af innovationskompetence

 • innovation som håndværk

 • medarbejderdreven innovation

 • innovation på tværs af organisatoriske skel

 • ledelse via motiverende strukturer

 • udvikling af nye interaktionsformer

 • psykologiske aspekter af idégenerering

 • innovation som regressivt gruppefænomen

 • innovation og personlig udvikling

 • genealogi som procesværktøj

 • performativ, innovativ rådgivning

Innovationspsykologi henvender sig til alle, der interesserer sig for innovation i organisations- og arbejdslivet.

Forfattere:

Anders Trillingsgaard

Arne Vestergaard

Charlotte Wegener

Claus Elmholdt

Henrik Kongsbak

Karen Ingerslev

Lene Tanggaard

Lotte Darsø

Mads Bendixen (red.)

Morten Novrup Henriksen

Niels Christian Mossfeldt Nickelsen (red.)

Steen Høyrup

Thea Mikkelsen

Vibe Strøier

ForfatterRED: Mads Bendixen og Niels Christian Mossfeldt Nickelsen
ForlagDansk Psykologisk Forlag
År2012
Sider351
Pris398 kr
ISBN978-87-7706-743-3

Andre læser også