animeret blob

Kendt teknologi – på nye måder

Et dialogværktøj om at opmuntre medarbejdernes ideudvikling.

Resume

Vi udvælger i fællesskab de tre kendte teknologier og nogle af hverdagens arbejdssituationer, som de måske kunne bruge i. Vi undersøger hver især én teknologi i én situation i løbet af et par uger. Derefter mødes vi, deler vores erfaringer og finder de mest interessante forbedringsmuligheder.

Formål

At få øjnene op for nye måder at bruge kendte teknologier til at understøtte vores opgaveløsning på andre områder.

Output

Dialogen munder ud i et antal forslag til, hvordan tre udvalgte teknologier, vi kender i forvejen, kan bruges i konkrete arbejdssituationer – til gavn for borgerne, medarbejderne og/eller organisationen.

Varighed

80 minutter – fordelt over to gange.

20 min på et personalemøde til at sætte opgaven i gang.
I de følgende en-to uger afprøver deltagerne en teknologi i hverdagen og udfylder et refleksionsark.
60 minutters opsamling, når deltagerne har afprøvet teknologierne.

Deltagere

Værktøjet er fleksibelt og kan tilpasses alle gruppestørrelser.